Yazarlar

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

  Rəbiul-əvvəl ayında baş verən hadisələr

 

 

   Rəbiul-əvvəl ayının birinci günü:

 Peyğəmbər (s) ın pak bədəninin dəfn edilməsi

  Leylətul-məbid

  Peyğəmbər (s) ın Məkkədən Mədinəyə hicrəti

 Vəhy evinə hücum

  İmam Əsgəri (ə) ın zəhərlənməsi

  :Rəbiul-əvvəlin üçüncü günü

   Yezidin vasitəsiylə Kəʼbə evinin dağıdılması

 Rəbiul-əvvəlin beşinci günü:

 Həzrət Səkinə (s.ə) nın şəhadəti

 Rəbiul-əvvəlin səkkizinci günü:

  İmam Əskəri (ə) ın şəhadəti

  :Rəbiul-əvvəlin doqquzuncu günü

  İmam Məhdinin (ə.c)  imamlığının başlanğıcı

 Ömər ibni Xəttabın öldürülməsi

 Ömər ibni Sədin öldürülməsi

  :Rəbiul-əvvəlin onuncu günü

  Peyğəmbər (s) ın Həzrəti Xədicə ilə evlənməsi

 Mədinənin zalim hakimi Əli ibni Davudun ölümü

   Malik ibni Ənəsin ölümü

 :Rəbiul-əvvəlin on ikinci günü

 Namaza rəkətlərin artırılması

   Peyğəmbər (s) ın Mədinəyə daxil olması

   Motəsim Abbasın ölümü

 Rəbiul-əvvəlin on dördüncü günü:

 Yezid ibni Muaviyənin ölümü

  Musa (Abbasi xəlifəsinin) ölümü

:Rəbiul-əvvəlin on yeddinci günü

  Peyğəmbər (s) ın viladəti

  İmam Sadiq (ə) ın viladəti

 :Rəbiul-əvvəlin iyirmi ikinci günü

  Bəni Nəzir döyüşü

:Rəbiul-əvvəlin iyirmi üçüncü günü

  Həzrət Məsumə (s.ə) nın Qum şəhərinə daxil olması

 :Rəbiul-əvvəlin iyirmi beşinci günü

 İmam Həsən (ə) ın  muaviyə ilə sülhü

 

 

Abbasov Natiq


 

About the Author

Bəşər Məmmədov

More articles from this author