Yazarlar

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İnsanlar ədalət sorağında, ədalət isə Məhdi sorağında.

Bir çox dinlərdə olduğu kimi İslam dinindədə müsəlmanlar bir nəfər xilaskarın gəlməsini gözləyirlər. İslamda olduğu kimi Yəhudilər və Xiristiyanlarda bir gün bir xilaskarın gələcəyinə inanırlar. Amma İslamdan fərqli olaraq Yəhudilər xilaskarın yalnız yəhudiləri xilas edəcəyinə inanırlar. İslam dinin müxtəlif məzhəblərin olmasına baxmayaraq, amma bütün məzhəblər Peyğəmbər nəslindən bir nəfər xilaskarın gələcəyinə şübhə etmirlər. Sadəcə baxışlar fərqlidir. Bəzi məzhəblər bu xilaskarın hələ dünyaya gəlmədiyini və bəzilərisə gəldiyinə inanırlar. Amma bu xilaskar ki, Həzrət Məhdi (ə) –dır artıq dünyaya gəlibdir, sadəcə insanlar müəyyən səbəblərə əsasən onu görmək imkanları yoxdur.

Rəvayət və hədislərdə Həzrət Məhdi (ə)-ın gələcəyi dövrün müxtəlif xüsusiyyətləri açıqlanıbdır. Bu xüsusiyətləri tanıyıb bilmək Həzrət Məhdi (ə)-ın və əsil İslam sevdiyi bir şəxsiyyət , cəmiyyət kimi formalaşmağda çox böyük rola malikdir. Bu səbəbdən Həzrət Məhdi (ə)ın gələcəyi zamanın xüsusiyətləri siz dəyərli oxuculara təqdim edirik.

1.Həzrət Muhəmməd (s)-ın gətirdiyi əxlaqi dəyərlərin dirçəlməsi. Hədislərdə Həzrət Məhdi (ə) gələn zaman insanların Həzrət Muhəmməd (s)-ın gətirdiyi əsil İslami və insani dəyərlinin öz həyatlarında əks etdirəcəyi bildirib. Bunu bilməklə biz bugünki həyatımızdada Peyğəmbərin əxlaqi dəyərlərini öz həyatmızda əks etdirərək, Həzrət Məhdi (ə) gəlməsi üçün şərait yaratmış olarıq. 

2.Bütün istəklərin Allah üçün olacaq. Həyatda niyyətin çox böyük danılmaz bir rolu vardır. Həzrət Məhdi (ə) gələn zaman artıq insanlar bütün işlərini Allah niyyətiylə görəcəklər. Çünki Allah niyyətiylə görülən hər bir iş insanın həm fərdi və eyni zamanda ictimayyi həyatında gözləmədiyi uğurlar qazandırar. 

3.Əmniyyət. Həzrət Məhdinin gələcəyi bir dövürdə Allahın insanlara verəcəyi ən böyük hədiyyə ictimayyi bir əmniyyət olmasıdır.Çünki artıq insanlar pis işlərin və çirkinliklərin əsil həqiqətini tanıyacaqlar, bu səbəbdən insanlar ictimayyi əmniyyəti pozacaq işlərdən uzaq olacaqlar.

4. Xorafatların məhv olması. Təəssüflər bugünki həyatmızda insanlar bir çoxsu dində əsası olmayan xorafatlara inanaraq, bəzi insanların bu fürsətdən öz xeyirləri üçün istifadə etməsi üçün imkan yaradırlar. Həzrət Məhdi(ə)-ın gələn zaman artıq əsil dinin dirçəlməsi və insan ağlının inkişaf etməsiylə, insanların xorafatların onların dünya və axirətlərinə necə böyük bir zərbə vurmasının şahidi olacaqlar. Bu səbəbdən biz bugündə gərək çalışan dində əsası olmayan xorafatlar uzaq olaq.

Adı çəkilən bu xüsusiyətlərin Həzrət Məhd (ə)-ın quracağı bir cəmiyyətə aid olması, o demək deyilki biz bugün bunları öz həyatmızda əks etdirməyək. Əksinə bunları öz həyatmızda əks etdirməklə dünya və axirət xoşbəxtliyini qazanmaq imkanmız olar.

Mənbə: İnsan, rah və rahnumaşenasi.

İslammektebi.org

 

About the Author

Bəşər Məmmədov

More articles from this author