Yazarlar

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

   Niyə İmam Həsənə (ə)  “Əhli-beyt kərimi” deyilir?

   İmam Həsən (ə) pak qəlbli, fəqirlərə qarşı mehriban bir şəxs idi. O, xarabalıqlarda  yaşayanlara həmdərd olar, kasıblarla oturub-durar, dərdlərinə şərik çıxar və problemlərinin həlli üçün çalışardı. O, bu yolda Allahdan başqa kimsənin razılığını düşünməzdi. Onun qapısına pənah gətirən ümidsizlər, fəqirlər, yolda qalanlar, çarəsizlər heç vaxt ümidsiz qayıtmazdılar. Hətta İmam Həsən (ə) özü fəqirlərin sorağına gedər, onları mənzilinə dəvət edib, ərzaq və geyimlə təmin edərdi. (1)
   İmam Həsən (ə) bütün səyini xeyir işlərin icrasına yönəldərdi. Allah yolunda çoxlu sərvət paylamışıdı. Tarixçilər və alimlər onun iftixarlı həyatını şərh edərkən Allah yolunda verdiyi bəxşişlərə, böyük və bənzərsiz sədəqələrinə işarə ediblər. O həzrət ömründə iki dəfə bütün sərvətini Allah yolunda xərcləmişdir. Həmçinin, üç dəfə bütün var-dövlətini iki yerə ayırıb tam yarısını Allah rizası üçün fəqirlərə bağışlamışdır. (2)
   İbn Şəhr Aşubdan rəvayət olunur ki, bir gün İmam Həsən (ə) küçədən keçərkən bir yerə toplanmış bir dəstə fəqirin süfrə kənarında quru çörək yediklərini müşahidə edir. Onlar İmamı (ə) görcək, Həzrəti (ə) süfrə başına dəvət etdilər. İmam Həsən (ə) atdan yerə enib, buyurdu: “Allah təkəbbürlüləri sevmir.” Və süfrə kənarında əyləşib onların təamlarından yedi. Sonra fəqirləri yemək üçün evinə dəvət etdi. Həzrət (ə) fəqirlərə gözəl təamlar verib, qiymətli libaslarla onları bəzədi. (3)
   Tarix İmam Həsənin (ə) infaqlarını və bəxşişlərini  bir çox dastanlarla yad edir. Məsələn, bir gün ərəblərdən biri İmam Həsənin (ə) yanına gəlib ondan kömək istədi. İmam (ə) evdə mövcud olan pulları ərəbə verilməsini əmr etdi. Təqribən on min dirhəm pulu ərəbə bağışladılar. (4)
   İmam Həsənin (ə) kəramətləri haqqında bir çox dastanlar yazılıb. Bu dastanları yazımızda qeyd etməyə imkanımız yoxdur.
   İmam Həsəndən (ə) soruşdular: Niyə heç vaxt qapına gələn dilənçini əliboş qaytarmırsan?  Buyurdu: Mən də Allah dərgahında bir dilənçiyəm, məndə istəyirəm ki, Allah məni dərgahından əliboş qaytarmasın. Bu ümidlə dilənçini ümidsiz və əliboş qoymaqdan xəcalət çəkirəm. Mənə lütf edən Allah mənimdə başqalarına kömək etməyimi istəyir.(5)
   Beləliklə, İmam Həsən (ə) bu cür bəxşişlər və xeyir işlərlə çarəsizlərə, fəqirlərə ehsan və kömək edirdi. Bu cür işlər İmam Həsənin (ə) “Əhli-beyt kərimi” kimi şöhrət tapmasına səbəb oldu.
   Əlbəttə bütün imamların vahid nurdan olduğunu, bütün fəzilətlərin və kəramətlərin hamısında olduğunu yaddan çıxarmamaq lazımdır. Amma məkan və zamanın yaratdığı şərait bəzi İmamlarda (ə) müəyyən müsbət sifətlərin daha bariz olmasında təsirli olmuşdur.

Qeydlər:
1-    “Gizli həqiqətlər”, Əhməd Zəmani
2-    “Müntəhul-Amal”, Şeyx Abbas Qummi
3-    “Cəlaul-Uyun”, Məhəmməd Baqir Məclisi
4-    “Müntəhul-Amal”, Şeyx Abbas Qummi
5-    “İmam Həsənin (ə) həyatı”, Baqir Şərif

www.andeshaqom.com
Çevirən: Xəyal Tofiqoğlu

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
   Fatimə Zəhranın (s.ə.) pak vücudundan dünyaya gələn və Kövsərin ilk təcəssümü və əlaməti olan şəxs İmam Həsən Müctəbadır (ə).
   O həzrət hicri qəməri təqviminin müqəddəs aylarından olan, Ramazan ayının on beşi dünyaya göz açdı [1].
İmam Həsən (ə) anası Zəhranın ağuşunda böyüdü. O, uşaqlıq çağından güclü istedada malik idi. Güclü hafizəsilə Peyğəmbərə (s) nazil olan ayələri eşidir və hamısını əzbərləyirdi. Evə qayıtdıqda isə, anasına deyirdi. Həzrət Fatimə Zəhra (s.ə.) da o ayələri və Peyğəmbərin (s) kəlamlarını İmam Əliyə (ə) deyirdi. İmam Əli (ə) təəccüblə soruşurdu:
   -Bu ayələri necə eşitdin?
   Xanım Zəhra (s.ə.) deyirdi:
   -İmam Həsəndən (ə) eşitdim [2]!
   İmam Həsən (ə) bərəkətli həyatı boyu daima insanların hidayəti və onlara yol göstərməkdə çalışırdı. Ümumi insanlarla, hətta düşmənlərilə elə gözəl rəftar edirdi ki, hamını özünə cəlb edirdi.
   İmam Həsənin (ə) diqqəti cəlb edən yüksək əxlaqlarından biri də, o həzrətin misilsiz infaq və bəxşişləri idi.
   Tarixçilər yazmışlar: İmam Həsən (ə) iki dəfə bütün sərvətini Allah yolunda xərclədi və üç dəfə bütün sərvətini iki hissəyə bölüb, yarısını özünə saxladı, digər yarısını isə Allah yolunda infaq etdi [3].
   İmam Əli (ə) ibadət mehrabında öz qanı ilə tövhid ağacını suvardıqdan sonra, İmam Həsən (ə) hicrətin 40-cı ilində, 37 yaşında camaatdan beyət aldı və onlarla şərt kəsdi:
   -Kiminlə mən sülh etsəm, siz də sülh edin. Kiminlə mən müharibə etsəm, siz də müharibə edin!
   Camaat da bu şərti qəbul etdi [4].
   İmam Həsən (ə) Müaviyəyə məktub yazıb onu beyətə dəvət etdi. Müaviyə nəinki haqqı qəbul etməkdən boyun qaçırdı, hətta həzrətin əleyhinə sui-qəsdə belə əl atdı. O, hiylə, aldatma və tamahlandırma iləİmam Həsənin qətli üçün adamlar hazırladı. Sonda bu məzlum İmam (ə) öz evində, arvadı Cə`dənin əlilə zəhərlədildi. Bu zəhər İmam Həsənin (ə) ciyərini parçaladı. İmam Həsən (ə) Müaviyənin hiylə və fitnəsilə zəhərləndi... [5] və hicrətin 50-ci ili səfər ayının 28-i şəhadətə çatdı. İmam Həsən (ə) Bəqi qəbristanında torpağa tapşırıldı.
   [1] “Tarix əl-xüləfa”, s-73, Cəlaluddin Süyuti.
   [2] “Tərcumeye zendeqaniye İmam Həsən (ə)”, s-59, Baqir Şərif əl-Qurəşi.
   [3] “Tarixu Yə`qubi”, c-2, s-215, “Usd əl-ğabə”, c-2, s-13, “Təzkirətu sibt ibn Cəvzi”, s-196.
   [4] “Cəla əl-`uyun” s-378.
   [5] “Pişvayi dovvom”, s-28.
Tərcümə etdi: M. Əhmədov