Yazarlar

×

Uyarı

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 63

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Az yaşlı uşaqların məscidlərdə hazır olmaları barədə İslam dininin baxışı necədir?

 

 Təcrübə sübut edib ki, uşaqların məscid, dini ayinlərin icrası və cəmiyyətdən təcrid olunması, onların gələcəkdə bu cür məsələlərə laqeyd və həvəssiz yanaşmaları ilə nəticələnmişdir. Buna görə də uşaqların məscid və məscid kimi mühitlərlə ünsiyyətdə olmaları və namaza öyrəşdirilmələri zəruri bir məsələdir.

Uşaqlıq çağları çox dəqiq və həssas dönəmlərdir. Əgər bu fürsətdən düzgün istifadə olunmazsa sonrakı dönəmlərdə uşaqları düzgün yola yönəltmək bir o qədər də asan məsələ olmayacaqdır. 

Uşaqların məscid və namaz əhli olmalarında valideynlər böyük rol oynayırlar. Çünki insanların İslam əxlaqına və gözəl fərdi-ictimai adətlərə uyğun tərbiyələnməsi məhz uşaqlıq çağlarından başlayır. Dinimizdə vacib olan bir sıra əməlləri məxsusən namazı elə uşaqlıq çağlarında onlara öyrətmək lazımdır. Əgər kiçik vaxtlarından namaza adət edərsə, həyatının bütün mərhələlərində cismi inkişaflara baxmayaraq namaz qılmaq heç zaman ona yük olmayacaqdır.

Bu məqamda qarşıya belə bir sual çıxır, uşaqların məscidlərə öyrəşdirilmələrinin zəruri olmasını nəzərə alaraq, İslam dininin uşaqların məscidlərdə hazır olmaları barədə baxışı necədir?
Hədis və rəvayətlərə baxdıqda bu sualın cavabında iki cür cavabla rastlaşırıq:

1. Bir sıra hədislər uşaqların məscidə daxil olmalarını məkruh bilir.

2. Başqa bir qrup hədis uşaqların məsciddə hazır olmalarını caiz bilir və bu işə təşviq edir.

Uşaqların məscidə daxil olmalarını məkruh bilən cəmi iki-üç hədis vardır ki, müxtəlif yollar və ravilər vasitəsi ilə nəql edilmişdir. Bu hədislərin kəlmələrinin arasında bəzi ixtilaflar vardır. Rəsulullah (s) bu hədisdə belə buyurur: "Dəliləri və uşaqları məscidlərinizdən uzaq saxlayın."

Bu hədisə əsasən bir qrup alim uşaqların məscidə daxil olmalarını caiz bilməmişlər.

Bu hədislərin qarşısında bir çox qaynaqlarda Peyğəmbər (s) və onun səhabələrinin öz uşaqlarını məscidlərə apardıqlarına rast gəlirik. Təkcə üç-dörd yaşında uşaqlar deyil, bəlkə səhabələrin həyat yoldaşları hətta südəmər uşaqlarla belə camaat namazında məscidlərdə iştirak edirdilər. Bu hədislərdə İslam Peyğəmbəri (s) bir dəfə də olsun onlara uşaqları gətirdikləri üçün etiraz etməmişdir.

Bu iki qrup hədisi nəzərə aldıqda onların arasında zahiri ziddiyyət müşahidə olunur. Halbuki onların arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Uşaqların məscidə gəlmələrini qadağan edən hədislər bir sıra uşaqlara şamil olunur. Bəzi uşaqlar həddən artıq şuluğ və dəcəl olurlar. Bu surətdə onların məscidləri bulaşdırmaları və məsciddə nəzm-intizamı pozma ehtimalı daha coxdur. Keçmiş zamanlara nəzər saldıqda onların yaşadıqları şəraitdə uşaqların münasib geyimləri yox idi və bu halda onların məscid və məscidlərdəki insanları bulaşdırma ehtimalı daha çox idi. Ona görədə bu kimi hədislər uşaqların məscidə gəlmələrini məkruh bilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, uşaqları məscidlərdən uzaqlaşdırmaq onların analarına da məscidə gəlməkdə məhdudiyyətlər yaradır. Uşaqların tərbiyəsi anaların öhdəsinə düşdüyü üçün onlar məscidə öz uşaqları ilə gəlmək məcburiyyətindədirlər.
Başqa bir tərərfdən də bir çox hədislər uşaqların məscidə gəlmələrini bəyənir və bu işə təşviq edirlər.

Bütün bu deyilənləri nəzərə alanda uşaqların məscidə gəlməsi caiz bilinir. Çünki bu işə qadağa qoyan hədislər müxtəlif şərtlər altında qeyd edilmişdir. Başqa bir tərəfdən uşaqların təlim-tərbiyə məsələsi daha əhəmmiyyətli olduğu üçün onların məscidə getmələrinə icazə verilir.


Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Hazırda internetdən istifadə etmək insanların ən ümdə gündəlik fəaliyyətlərindən birinə çevrilib. Milyardlarla peşəkar və qeyri-peşakar istifadəçiləri olan bu beynəlxalq şəbəkədə istənilən mövzunu ən tez zamanda əldə etmək mümkündür. Habelə, internetin rəngarəngliyi, servislərin yüksək sürəti və asan istifadə qaydaları günü-gündən milyonlarla insanın bu şəbəkəyə cəlb olunmasına səbəb olur. Bütün bunlara əsasən, yaxın gələcəkdə bütün insanların məcburən beynəlxalq veb şəbəkəsinə qoşulacağını əminliklə qeyd etmək olar.

Hər bir halda, dünyanın müxtəlif ölkələrində mühafizəkar və ya modern ailələr artıq internetin dəyərini anlamış və onun səmərəliliyini etiraf etmişlər. Elmi və ixtisas mövzuları, sürətli və “online” xidmətlər, xərclərə qənaət, sağlam əyləncələr, elmi səviyyənin inkişafı üçün lazım olan digər zəngin informasiyalar bir düyməni basmaqla yaşından aslı olmayaraq hər bir ailə üzvünün şəxsi monitorunun önündə sıralanmaqdadır. İnternetin cazibəsi, sürət və asanlıqla ehtiyac duyulan informasiyaları əldə etmək imkanları insanları saatlarla monitorun önündə oturmağa məcbur edir.

Bir informasiya vasitəsi kimi internetin faydalı cəhətləri çoxdur. Belə ki bu şəbəkədə ölkə gündəmini izləmək, qəzet və jurnalları oxumaq, “online” fəaliyyət göstərən kitabxanalardan istifadə etmək, elektron poçtdan faydalanmaq, mədəni-ictimai, iqtisadi fəaliyyətlər aparmaq üçün münasib imkanların mövcudluğu heç kəsə sirr deyil.

Lakin danılmaz faktdır ki, internet faydalı olduğu qədər təhlükəli və zərərlidir. Uşaq və yeniyetmələr daha tez təsir altına düşdüklərindən bu təhlükə və zərərlər daha çox onlara yönəlməkdədir. Bütün bunları nəzərə alaraq, internetin bu yönü tam olaraq kontorol edilməlidir. Lakin, mövcud statiskalara əsasən, əksər valideynlər övladlarının internet fəaliyyətlərinə nəzarət etmir və ya bu məsələyə ciddi yanaşmırlar.

İnternetdən ən çox istifadə edənlər gənclərdir. İstifadə qaydasının asanlığına görə uşaqalar da çox rahat şəkildə bu şəbəkəyə qoşula bilirlər. Bu sahədə aparılan tədiqatlar göstərir ki, təkcə Amerikada 2005-ci ildə 77 milyon uşaq internet şəbəkəsinə daxil olmuşdur. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, ilk dəfə qeyri-əxlaqi saytlara daxil olan uşaqların yaş həddi 11 yaşdan 5 yaşa qədər düşmüşdür.

İnternetdə əxlaq soyqırımı

İnternetdə fəaliyyət göstərən hər bir sayt, qurum öz mənafelərini güdür. Əgər bir qrpup şəxs bu vasitədən istifadə edərək insanların maarifləndirilməsi, sağlam əyləncə, ictimai və ya iqtisadi yönlərdə fəaliyyət göstərirlərsə, başqa bir qrup da uşaq və gənclərin təcrübəsizliyindən sui-istifadə edərək, onları azğınlıqlara sürükləməyə can atırlar.

Öz otağında tənha olan uşaq çox rahat halda müxtəlif erotik, tanışlıq, çat saytlarına qoşulub, əxlaq və iffətə zidd şəkilləri görə, tanımadığı adamalarla ünsiyyət qura və onlarla əlaqə yarada bilirlər. Erotik foto və filmləri seyr edən və cinsi meylləri kəskinliklə qıcıqlanan uşaq və gəncin fəsad və əxlaqsızlığa sürüklənməsi qaçılmazdır.

Valideynlərin internet sahəsində az məlumatlı olduqlarına görə internetdən istifadə edən övladlarını kontrol etməmələri və müxtəlif qeyri-əxlaqi saytlara çox rahat şəkildə daxil olmaq imkanları internetdən sui-istifadə edilməyə səbəb olmuşdur. Cinsi pozğunluq qədim tarixə malik olsa da, günümüzdə internet onun həyata keçirilməsini asanlaşdırmışdır.

Əgər istənilən axtarış motorunda seksə aidiyyatı olmayan bir kəlməni axtarsaq, minlərlə sırf pornoqrafik saytlarla qarşılaşacağıq. Baxmayaraq ki, uşaqların uyğun saytlara girişi məhduddur, lakin bir çox internet qrupları tərəfindən bu kimi materiallar “səsli fayllar” formatında qaçaq edilir və internet istifadəçiləri müxtəlif vasitələrlə onları gizli saxlaya bilirlər. Hətta belə şəkillər elektron poçtu vasitəsi ilə də digərlərinə ötürülür.

Doktor Con Mani “Dostluq qanunları” kitabında yazır: “İnsan beyni uşaqlıq çağından cinsi meyllər yönündə formalaşır. Formasından asılı olmayaraq bütün cinsi pozğunluqların kökü uşaqlıq çağlarına qayıdır”.

Yalnız pornoqrafik səhnələr deyil, hətta qəzet və jurnallarda dərc edilən “təbii və normal” hesab etdiyimiz fotolar da uşaqlarda mənfi təsirlərini buraxmaqdadır. Doktor Cudis Rayzmen yazır: “Qəzet və jurnallarda dərc edilən “mötədil” fotolar pornoqrafik şəkillər qədər fəsadcıl və təklükəlidir”.

500 qabaqcıl və inkişaf etmiş şirkətlərdə aparılmış tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, kişi işçiləri iş vaxtlarının 62 faizini monitor arxasında erotik saytlarını seyr etməklə keçirirlər.

Qeyd edilməsi lazım olan məqamlardan biri də budur ki, internetdən yalnız səmərəli istifadə etmək istəyənlər də təsadüfi olaraq pornoqrafik saytlarla qarşılaşa bilərlər. Misal olaraq, 8 yaşlı qız internetdə “Sindirla” əfsanəsini axtararkən, axtarış proqramında “Sindrla” kəlməsini yazdıqda bir çox versiyalarla qarşılaşır. Bu versiyalardan biri “Sindirlanı yalnız özünüz görün” başlığından ibarətdir. Bu linkin üzərinə tıklayan qızcığaz qəfildən lüt bir qadının öz cunsi orqanı ilə oynadığını görür. Belə halları cinsi soyqırım adlandırmaq lazımdır.

Məşhur tədqiqatçı Robert Friman ADL-dən istifadə edərək tədiqqat aparmışdır. O, bu axtarış proqramında “kontrol” və “valideyn nəzarəti” kəlmələrini qeyd edərək məhz cinsi yaxınlıq haqqında məlumat verən 12508 sayt tapmışdır.

İnternetdə minlərlə pornoqrafiyanı təbliğ edən reklam nümünələri vardır. Əksər bu reklam çarxları istifadəçilərin mütləq 18 yaşdan yuxarı olmalarını iddia etsələr də, bu saytların heç birində yaş həddi araşdırılmır. Çox rahatlıqla 10 yaşlı uşaqlar da bu saytlarda qeydiyyatdan keçib, göstərilən materiyallardan istifadə edə bilərlər.

Statistik göstəricilərə əsasən, 76 faiz uşaq və yeniyetmələr internetdən istifadə etmə məharətinə malikdirlər. Onlar əyləncə vasitəsi olaraq elektron poçtundan və ya çat otaqlarından istifadə edirlər. Yaxud da şəbəkədən əyləncəli axtarışlar, məktəbə aid tədqiqatlar və ya ümumi informasiyalar əldə etmək üçün “load down” vasitəsi ilə kitab, müsiqi, film və s. kimi fayllar öz kompyüterlərinə yükləyə bilirlər.

Günümüzdə valideynləri narahat edən məsələlərdən biri də internet pornoqrafiyasından öz övladlarını necə qoruyacaqlarıdır.

Bəzi tədqiqatçıların nəzərincə, internet pornoqrafiyasının qarşısını almağın yeganə yolu cəmiyyəti onun zərərlərindən xəbərdar etməkdir. Çünki, əgər insanlar internetin mahiyyətindən xəbərdar olsalar, pornoqrafiyanın qarşısını almağa çalışarlar. Ona görə də cəmiyyətdə bu istiqamətdə maarifçilik işinin aparılması zəruridir.

Tarix və ilahiyyat üzrə alim Filip Cenkins “Dözülməz məsələ: İnternetdə uşaqların pornoqrafiyası” kitabında uşaqların internetdə pornoqrafik materiallardan istifadə etməyin yolunu çətinləşdirmək məqsədi ilə bəzi çıxış yolları göstərmişdir. Onun fikrincə, internetdə pornoqrafiya ilə ən yaxşı mübarizə üsulu belə materialları təbliğ edən reklam çarxlarını məhv etməkdir. Reklam tablolarını məhv etmək hər ölkənin daxili qanunlarına əsasən həyata keçirilməlidir ki, tədriclə belə məlumatları əldə etmək çox çətin bir məsələyə çevrilsin.

İnternetin uyğun mövzuda təhlükə və zərərlərini nəzərə alaraq bir çox ölkələrdə, missal olaraq, İngiltərə, Misir və Türkiyədə pornoqrafik informasiyalar yayan saytlarla mübarizə aparmaq üçün qanun qəbul edilib.

 

İnternetdə “məhəbbət” macəraları

Bir çox gənclər çat vasitəsi ilə özlərinə dost və sevgili axtarmaqdadırlar. Çat vasitəsi ilə tanışlıqlar virtual olduğundan qarşı tərəflər bir-birilərini görmür və tanımırlar. Hətta bəzən kişi özünü qadın, qadın özünü kişi və yaxud heç bir ali təhsilli olmayan şəxs özünü təhsilli, işsiz özünü iş adamı kimi tanıtdırmağa çalışır.

İstənilən çat otağına daxil olarkən əksər oğlanların bir “sevgili” axtarışında olmasının şahidi oluruq. Bu otaqlarda söhbət tərzi demək olar ki, yalnız bu istiqamətə yönəlmişdir. Bu vasitə ilə tanış olanların məqsədi pak olmadığından və əksər tanışlıqlar səthi olduğundan bu kimi dostluqların ömrü də ani olur. Amma aylarla qarşı tərəfi özünün “ağ atlı oğlan”ı hesab edən, onun şirin vədələrinə inanan, ona bütün qəlbi ilə bağlanan yeniyetmə qız “sevgi”sində məğlubiyyətə uğrayanda şiddətli iztirab və stresslər burulğanına düşür. Qız uşaqlarına dəyən bu kimi mənəvi zərbələr onların həyatını alt-üst etməyə belə qadirdir.

Bəzən müşahidə edilir ki, oğlan qızı sədaqətlə, ülvi məhəbbətlə sevdiyini iddia edib onu aldadır, min bir hiylə ilə onun fotolarını ələ keçirir. Fotolar ələ keçdikdən sonra oğlan qızı şantaj edir, onu mənfur məqsədlərinə çatmaq üçün tabe etməyə çalışır.

İnternetdə missioner fəaliyyətləri

Qeyd edək ki, bir sıra missioner təşkilatları internet vasitəsilə yetərincə məlumatı olmayan gənclərə təhrifə məruz qalmış inaclarını təbliğ edirlər. Onlar internetin mövcud imkanlarından istifadə edərək qeyri-səhih informasiyalar, montaj edilmiş, bəzədilmiş foto və filmlərlə saf cavanları yoldan çıxarır, onları öz mənfur istəklərinə tabe edirlər.

Digər batil dinləri təbliğ edən missionerlərdən əlavə, satanizmi- şeytanpərəstliyi təbliğ edən saytların sayı da həddindən artıq çoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, belə firqələrin təhlükəsi olduqca böyükdür. Şeytanpərəstlərin əsas fəaliyyət mərkəzi elə internetdir. Onlar bu şəbəkə vasitəsi ilə yeni üzvlərini qeydiyyatdan keçirirlər. Fikir və düşüncəsi puç və batil olan bu firqəyə üzv olmaq üçün əsas şərtlər kəskin halda içki içmək, uyuşdurucu maddələr qəbul etmək, hər bir müqəddəs inancı, xüsusilə Allahı danmaqdır. Satanistlər bu minvalla hətta İran kimi bir İslam respublikasında onlara ciddi nəzarətin olmasına baxmayaraq, 70 batil firqə yaratmağa nail olmuşlar.

Bütün bu informasiyalarla üz-üzə olan yeniyetmə və gənclər çaşbaş qalırlar. Onlar düzgün istiqamətləndirilmədikdə haqq donuna girmiş batil inanc və yalanların qurbanlarına çevrilirlər.

Bildiyimiz kimi, İslam dinində insanları azğınlıq yoluna çəkən kitabların kütlə arasında paylanılması, satışı qadağandır. İslamın bu hökmü azad tədqiqata qarşı deyil. Əksinə İslam dini insanları ideoloji prinsplər haqqında dərin araşdırmalar aparılmasının tərafdarıdır və buna əməl etməyi hamıya vacib etmişdir. Lakin İslam bu sahədə məlumatı olmayan və ya bəsiti nformasiyası olan şəxslərin qeyri-səhih məlumatların qurbanı olmasını istəmir. Dərin dini savadı olmayan şəxsin haqq cildinə girmiş batili ayırd etməsi müşküldür. Belə şəxslərin batili haqq bilərək qəbul etmə ehtimalı çoxdur. Allah-Təala Qurani-Kərimdə buyurub ki, mömin şəxslər eşitdiklərinin ən yaxşısını qəbul edirlər. Amma hamımıza məlumdur ki, “ən yaxşısını” seçmək böyük elm və bacarıq tələb edir və bunun öhdəsindən heç də hamı gələ bilmir. Monitor önündə oturub, müxtəlif əqidə və fikirlərlə qarşı-qarşıya olan yeniyetmələrin haqqı seçib, yanlış düşüncələrdən amanda qalması ehtimalı çox azdır.

İnternet narkomanlığı

İnternetin çox cazibəli olması əksər istifadəçiləri özünə aludə edir. Bu şəbəkəyə qurşanan gənc artıq ondan ayrıla bilmir. Virtual aləm onun real həyatına çevrilir. Böyük vaxt itkisindən əlavə internetə qurşanmış şəxslər bir çox ruhi və psixoloji xəstəliklərə məruz qalırlar. Misal olaraq iztirab, pərişanlıq, qabalıq, qərarsızlıq yaradan müxtəlif fikirlər və s. kimi xəstəliklərin adlarını qeyd etmək olar. Bu internet xəstəliyini müalicə etmək üçün bir neçə metodu qeyd edirik:

1-        İnternetə girş və çıxışlarınızı kontorol edin;

2-         Əgər ay ərzində internetə 20 saat daxil olur və bu məkanlarda çat və veyillənməkdən başqa bir işiniz yoxdursa, tədriclə bu vaxtı azaltmalı və 3 aylıq proqram əsasında bu saatı yarıyacan qısaltmalısınız;

3-        İnternetdən səmərəli istifadə etməyə çalışın. Məsələn, elmi-mədəni saytlardan da istifadə edin. İnternet əyləncə və vaxt tələf etmək məkanı yox, sürətlə iş görmək yeridir!

4-        Gün ərzində 2 dəfədən çox e-mail yoxlamayın;

5-        Başqalarına mane olmayın və onların şəxsi həyatı ilə oynamayın;

6-        Həmişəlik olaraq pornoqrafik saytların üzərindən xət çəkin.

Valideynlərə məsləhətlər

Uşaqlarınıza nəzərət etmək üçün heç bir proqrama arxalanmayın

Nəzərə alınmalıdır ki, Filter və blok proqramları evinizdə internet təhlükəsizliyinin yalnız bir hissəsini təmin edir. Buna əsasən, bu proqramların mövcud olması, sizi uşaqlara nəzarət etməməyə arxayın etməməlidir. Bu məsələdə hər zaman ayıq-sayıq olun.

Uşaqlarla ünsiyyət qurun

Müxtəlif vasitələrlə uşaqlarınızla ünsiyyət qurmağa çalışıb, onları internet təhlükələrindən xəbərdar edin. Qeyd etmək lazımdır ki, uşaqlarınızla danışarkən heç vaxt tələsməməlisiniz. Səbrlə, arxayınlıqla onlarla maarifləndirmə işi aparın.

Diqqətli olun

Uşaqlarınızın yüklədikləri qrafik fayıllarını nəzarətə alın. Tif, gif, jpg formatlı faylların qeyri-əxlaqi məlumatlar daşıması mümkündür. Bu məsələyə də xüsusi diqqət yetirin.

İnternetdən istifadə edən uşaqlarınızla birgə olun!

İnternet xidmətləri və uşaqlarınızın istifadə etdiyi proqramlar haqqında mükəmməl məlumat əldə edin. Onlardan tələb edin ki, internet danışıq otaqlarında davranış tərzlərindən və ya “online” oyunlardan necə istifadə etdikləri haqqında sizə məlumat versinlər.

Öncədən planlaşdırın

Uşaqlarınızla qarşılaşa biləcəkləri “online” məsələlər haqqında söhbət edin. Uşaqları danlamaq əvəzinə, onlara öyrədin ki, internet xaricində olan həqiqi həyat dəyərləri həmişə internet dəyərlərinə hakimdir.

Uşaqların digər bacarıqlarını təşviq edin

Uşaqlarınızı internetdən həddindən artıq çox istifadə etməyə qoymayın. Çünki bu proses onların sağlamlığına zərərli ola bilər. Buna görə də onları digər fəaliyyətlər, misal olaraq, ev mühitindən xaricdə idmanla məşğul olmağa təşviq edin.

Onlara örnək olun

Əgər siz övladlarınıza qeyri-qanuni proqramların yüklənilməsinə icazə verirsinizsə, onların dərs oxumadığına, ev tapşırıqlarını yerinə yetirmədiklərinə görə təəccüblənməyin.

İnternetdən istifadə edilən zaman və məkana diqqət edin

Kompyüterinizi ümumi otaqda yerləşdirin ki, ona nəzarət edə biləsiniz. Yad şəxsləri uşaqların yataq otağına daxil olmasına və hətta onlara komyüterinizdən istifadə etməyə icazə verməyin. Yalnız siz evdə olduğunuz zaman uşaqlarınızın internetdən istifadə etmələrinə icazə verin.

Niyam Aqil

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Hər bir uşaq soruşar: Allahı nə üçün görə bilmirəm? Allah nə qədər böyük, harada? Allahı kim yaratdı, necə bir varlıq? Allah nə üçün birdir? Təlaş etmək yersizdir. Hamısının cavabı var:

"Ağılı olmayanın dini də yoxdur" deyən Allahın qullarına ən böyük neməti şübhəsiz ki, ağıldır. Ağılı inkişafda saxlamanın tək yolu isə maraq duyğusu. Maraq duyğusunun ünvanladığı suallar ağılı inkişafda saxladığı kimi eyni zamanda imana da təsir edər. Amma hadisənin əhəmiyyətinin fərqinə varmadan "fazla maraq iyi deyildir" deyib, "hər şeyə əhəmiyyət vermək olmaz" düşüncəsinə sahib olanlar, suallardan qorxarlar. Hələ də bu suallar Yaradıcının mahiyyətini və varlığını təşkil edərsə və bir uşaq tərəfindən soruşularsa iş dəhşətlidir. Az qala hər uşaq başında bu sualları gəzdirər və bunlara cavab axtarar:

Allahı nə üçün görə bilmirəm?

Allah nə qədər böyük?

Allah harada?

Allahı kim yaratdı?

Allah necə bir varlıq?

Allah niyə birdir?

Allah, eyni anda bu qədər işi necə edir?

Allah, meyvə yaratmaq üçün, niyə ağac yaradır?

Allah yaradır, yaxşı təbiət nə edir?

Bu suallar valideynlərin bir qisimini qorxudar. Hələ cavab verməkdə çətinlik çəkən valideynlərdən çoxu belə sualları soruşmağı uşaqlarına qadağan da edərlər. Halbuki hər şeyi Yaradan, bu suallara da mütləq cavab yaratmışdır deyə rahat olub, uşaqların düşünəcəyi şəkildə suallara cavab vermənin yolunu axtarmaq daha məntiqli bir yol. Necə ki, yuxarıdakı sualları və sualların cavablarını ehtiva edən bir kitab hazırlayan pedaqoq yazar Özkan Element, "Suallardan əsla qorxmayın! Yapışın sualların quyruğuna və çəkə bildiyiniz qədər çəkin. Arxasından böyük bir cavab gələcəkdir. Yetər ki, doğru cavabları tapma yolunda, maneələri aşacaq qədər səy göstərin, araşdırın və oxuyun. Əgər ağılınıza bir sual gəlirsə, mütləq bir cavabı vardır" deyir. "Uğurböceği Nəşrləri"nin nəşr etdiyi "Allah`ı Merak Ediyorum" adlı kitabda, dərhal hər uşağın və hətta böyüyün Allah Haqqında cavab axtardığı suallara məntiq yoluyla necə cavab verilə biləcəyi ifadə edilir.

Yazarın oğulunun birdən "Allahı niyə görə bilmirəm ata?"deyə soruşmasından təəccüblənməsini dilə gətirərək, bu kitabı ona verəcəyi cavabları düşünərkən hazırladığını ifadə edən, xoş bir həyat xatirəsi ilə başlayan kitab, yaşı 9-dan çox olan uşaqlara xitab edir.

Budur sizə kitabdan ürək oxşayan iki nümunə:

Allah, eyni anda bu qədər işi necə edir?

Allah haqqındakı sualların bir çoxu, Allahı öz təfəkkür səviyyəmizdə düşündüyümüz üçün ağılımıza gəlir.

“Mən edə bilmirəm o zaman Allah necə edir?” deyərək soruşuruq:

“Mən bir anda iki işi edə bilmirəm, Allah necə saysız işləri eyni anda edir?”

Doğru! Sən eyni anda iki fərqli istiqamətə baxa bilmirsən. Eyni anda iki ayrı sözü söyləyə bilmir, sənə deyilən iki sözü eyni anda eşidə bilmirsən. Eşitsən də, anlamırsan. Bədəninin və ağılının sərhədləri var. Eyni anda birdən fərqli şeyi edə bilmir, hətta düşünə bilmirsən! Amma bahar gəldiyində, milyardlarla çiçək bir gecədə açır. Çiçəklər açarkən, saysız yumurtanın içindən saysız quş çıxır. Quşlar yumurtalarının içində yavaş-yavaş böyüyərkən, torpağın altına atılan milyardlarla toxum cücərir.Toxumlar, minicik minicik cücərərkən, səmadakı buludların qarınında yağış damlacıqları yaradılır.Yağışlar şirin tıppıltılarıyla yer üzünə düşərkən, minlərlə ana dünyaya minlərlə körpə gətirir. Minlərlə körpənin ilk qışqırığı analarının qulaqlarında əks-sədalandığı anda, günəşdə saysız işırtı meydana gəlir. Ayın səthinə minlərlə meteor düşür və uşaqlar sevinc içində, səmanın mavi bədənində açan rəngarəng bir göyqurşağını bir-birlərinə göstərirlər. Göyqurşağı, tərtəmiz gülümsəyərkən, dənizlərin metrlərcə dərinliyində, milyardlarla kiçik balıq, ilk dəfə üzgəclərini hərəkət etdirir.

Balıqlar, rəngli mərcan qayalıqlarından sürətlə uzaqlaşarkən; eyni anda bir ata, oğulunun ilk dəfə addım atışını sevinclə seyr edir.

Bir aslan kükrəyir, bir ceyranın ürəyi pıtır pıtır atır.

Bir sarıbülbül ilk dəfə ötür, bir fil meşənin dərinliklərində son nəfəsini verir.

Yaşlı və zarafatcıl bir qarğa, caynağına aldığı qozun qabığını qırmaq üçün çalışır.

Bir yerdə səhər olarkən, kənar yerdə gün batır.

Bir uşaq yuxu görür, bir başqası “Sabahınız xeyir anacan”!` deyir.

Bədənində milyardlarla hüceyrə ölərkən, milyardlarlası yaradılır.

Damarlarında qan axır, ürəyin atır, beyin hüceyrələrin bir-birlərinə mesaj göndərir..

Bir ulduz sürüşür...

Səmada, mələklər gülümsəyir!...

Və daha bunlar kimi milyardlarla milyardlarla milyardlarla və milyardlarla iş, Allahın etməsi və yaratmasıyla, bir-birinə qarışmadan və bir-birinə mane olmadan olub bitir.

Həm də, eyni anda...

Və sən soruşursan: “Allah bütün bu işləri eyni anda necə edir və yaradır?”

Ətrafına diqqətlicə baxsan, Allahın yaratdığı bəzi şeylərə, bir anda saysız işlər etdirildiyini görəcəksən.

O zaman da Rəbbimizin sonsuz qüvvət və qüdrətiylə, bir anda sonsuz şeyləri yaratması və etməsi, sənin üçün aydın ola bilməyəcək bir vəziyyət olmaqdan çıxacaq. Məsələn, Allahın günəşini düşün. Günəş doğulduğunda, hər kəsi və hər şeyi eyni anda işıqlandırar.

On minlərcə insanın qarşısında danışan bir adamın hər söylədiyi söz, eyni anda hər kəsin qulağına gedər.

Yer sürüşməsi, dünyanın üzərindəki hər şeyi eyni anda çəkər.

Bütün bu işlər, Allahın yaratdığı qanunlar ilə olar. Elə isə, Allahın bir anda sonsuz şeyi etməsi və yaratması günəşin hər kəsi bir anda işıqlandırması kimi; bir sözün minlərlə insan tərəfindən eyni anda eşidilməsi kimi; cazibənin eyni anda hər şeyi çəkməsi kimi asandır.

Allah “OL!” deyər və olar . ”Biz bir şeyi istədiyimizdə, sözümüz “OL”deməkdən ibarətdir; o da olar.`

(Nəhl Surəsi, 40)

Allah bir çiçəyi nə qədər asan yaradırsa baharı da bir o qədər asan yaradar.

Allah bir atomu nə qədər asan çevirirsə, planetləri də o qədər asan çevirər.

Allah bir insanı nə qədər asan yaşadırsa, bütün insanları da o qədər asan yaşadar.

Kiçik işlər asan, böyük işlər çətindir. Amma bu bizə görədir.

Allah üçün, kiçik də böyük də birdir.

Allah üçün az ilə çox eynidir.

Allah üçün bir ilə min heç fərqinə varmaz.

Allah üçün ağır ilə yüngül arasında fərq yoxdur.

Çünki Allah OL! deyər, hər nə diləsə olar!

İndi sənə bu sözlərimi daha yaxşı anlamağın üçün bir nümunə verəcəyəm.

Sən yazı yazmasını bilirsən. Yəni hərfləri yan-yana gətirərək, sözlər, cümlələr yaza bilirsən.

İndi mənə söylə, əlinə qələmi al götürüb BİR yazmaqmı daha asandır yoxsa MİN yazmaqmı?

“Nə fərq edər”mi dedin?

Canım, biri BİR; o biri isə MİN! Fərq etməzmi heç?

Əlbəttə fərq etməz! Yazı yazmasını bilən biri üçün BİR yazmaq ilə MİN yazmaq arasında tək bir hərfdən başqa heç bir fərq yoxdur.

BİR yazmaq, MİN yazmaqdan daha asan olmadığı kimi; MİN yazmaq, BİR yazmaqdan daha çətin də deyil.

Yaxşı, KİÇİK yazmaq ilə BÖYÜK yazmaq arasında fərq vardırmı?

KİÇİK, kiçik olduğu üçün asan da; BÖYÜK, böyük olduğu üçün çətindirmi?

Əlbəttə yazı yazmasını bilən üçün, KİÇİK yazmaq ilə BÖYÜK yazmaq arasında fərq yoxdur. İkisi də asandır.

İndi bu sadə məsələn pəncərəsindən bax, çox böyük bir gerçəyi görəcəksən:

Yoxdan yaradan Allah üçün kiçiyi yaratmaq ilə böyüyü yaratmaq arasında fərq yoxdur.

Yoxdan yaradan Allah üçün, bir tək şeyi yaratmaq ilə minlərlə şeyi yaratmaq arasında fərq yoxdur.

Ha bir atom, ha bir planet yaratmaq; ha bir çiçək ha minlərlə çiçək yaratmaq, Allah üçün eynidir.

Allah “OL!” dedikdən sonra, hər nə diləsə o olar. Allah diləsə bir dənə yaradar, diləsə min dənə.

Allah diləsə kiçik yaradar diləsə böyük.

Bir çiçək yaradar.

Bir ağac yaradar.

Bir bahar yaradar.

Bir cənnət yaradar.

Allah üçün hamısı birdir.

Bir atom yaradar.

Bir ağcaqanad yaradar.

Bir dağ yaradar.

Bir dünya yaradar.

Milyardlarla ağcaqanad yaratdığı kimi; milyardlarla ulduz da yaradar.

Allah üçün hamısı birdir.

Allah “OL!” dedikdən sonra, hər nə diləsə o olar.

Ardı var...

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
Sual: Körpəni kim daha yaxşı saxlaya bilər?
Cavab: Körpə üçün ən münasib qəyyum ata-anadır. Başqaları bu sahədə nə qədər böyük bilik və təcrübəyə malik olsalar da, körpənin valideyn məhəbbətinə olan ehtiyacını ödəməkdə acizdirlər. Valideyndə mövcud olan himayə hissi bəşər nəslinin davamı üçün ən əsas amildir. Əgər Yaradan ata-anaya belə bir hiss əta etməsəydi, nələr baş verə bilərdi!
Valideyni övlad qarşısında məs`uliyyətli edən hiss dərk edilməyən bioloji bir qüvvədir. Bu qüvvə sayəsində valideynin rəftarı körpədə tə`sir qoyur və qarşılıqlı olaraq, körpə valideyni mütəssir edir. Körpənin fəaliyyəti artdıqca valideyn bu fəaliyyətlərdə daha çox iştirak edir. İlk təbəssümünün sizdə oyatdığı həyəcanı görən körpə təkrar-təkrar gülümsəməklə sizdən xoş emosiyalar gözləyir. Valideyn bu rəftarı ilə öz hisslərini körpəyə tanıtdırır və biliklərini növbəti nəsilə ötürür. Beləcə, hər gün yeni analar və yeni körpələr haqqında eşidirik. Onların çöhrəsindəki razılıq hissi, övladdan duyulan sevinc, ona qayğı ehtiyacı təbiətin mö`cüzələrindəndir.
Müxtəlif canlılar arasında ana-bala yaxınlığının insanda yaratdığı xoş təəssürata diqqət etmisinizmi? Bu səhnələr insana bir zaman valideynləri ilə yaxınlıqdan duyduğu asayiş hissini xatırladır. Valideynlə övlad arasındakı bioloji bağlılıq insanı öz övladını qorumağa vadar edir.
Sual: Övladla münasibətdə bioloji bağlılıq hansı rol oynayır?
Cavab: Hamiləlik dövrü, doğuş zamanı və doğuşdan sonra hormonların çoxunda dəyişiklik baş verir. Bu dəyişiklik doğuşdan sonra üç-dörd həftə davam edir. Hormon dəyişikliyi doğuşa aid olub, körpəni qarşılamaq üçün ananı hazırlayır. Məsələn, hormon dəyişikliklərindən biri ananın döşlərində südü hərəkətə gətirir.
Əvvəlki söhbətlərimizdə qeyd etdik ki, heyvan doğduğu baladan dərhal ayırılırsa, onu saxlamaq üçün zəruri olan analıq vərdişlərindən məhrum olur. Belə bir hal da müşahidə edilib ki, körpə anasından uzun müddət ayrıldıqda ananın onu qucağa almaq üsulunda dəyişiklik baş verir. Demək, ana doğuşdan dərhal sonra körpəsinə qayğı göstərməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, doğuşla ananın qulluğu arasında fasilə az olsun.
Sual: Körpə ilə ata arasında hər hansı bioloji əlaqə varmı?
Cavab: Bəli, belə bir əlaqə var. Çünki körpə atanın genlərini daşıyır. Körpədə müşahidə edilən əksər xüsusiyyətlər ataya məxsusdur. Bu oxşarlıqlar onların arasındakı əlaqəni asanlaşdırır. Körpənin inkişafının atanı qəlbən sevindirməsi uyğun bioloji rabitədən danışır. Əksər atalar nəsil imtiyazlarını daşıya biləcək övlad arzulayırlar. Elə bu səbəbdən də əksər atalar ilk körpənin oğlan olmasını arzulayırlar. Ataların öz övladına “mənim balam” deyə müraciət etməsinin kökləri yalnız psixoloqlara aydındır.
Sual: Körpənin geyim və qidalanması ilə ata məşğul ola bilərmi?
Cavab: Əlbəttə ki! Ata körpəsinə qulluq etməli və bu işə hələ doğuşdan əvvəl başlamalıdır. Mən öz yoldaşına kömək edən, onu bir çox işlərdə əvəz edən kişiləri çox görmüşəm. Belə atalar öz körpəsinə daha yaxın olur. Valideynlərin həmfikirliyi, normal doğuş üçün ərin əlindən gələni əsirgəməməsi atanı körpəyə daha çox bağlayır. Bu insanlar ata olmaqdan ləzzət və iftixar duyurlar.
Adət-ən`ənəyə görə, atanın körpəyə qulluğu gözlənilmir. Məhz bu səbəbdən də bir çox kişilər atalıq ləzzətindən məhrum olurlar. Hamıya elə gəlir ki, atanın vəzifəsi ailənin ehtiyaclarını ödəmək və övladları tərbiyə etməkdir. Kaş, gələcək nəsillər atadan körpəyə qayğı da umaydı. Belə bir dəyişiklik körpələrə xeyir gətirərdi.
Mənim fikrimcə, atanın körpəyə qulluğunun böyük əhəmiyyəti var. Bu iş körpənin psixoloji durumunu yaxşılaşdırmaqla yanaşı, işi ağır olan ananın ərindən razılığının səbəblərindəndir. Ana hiss edir ki, o, tək deyil və bir çox narahatlıqlar təbii şəkildə aradan qalxır.
Sual: Övladımı başqasına tapşıra bilərəmmi? Bu iş körpəyə zərər vurarmı?
Cavab: Körpəni bir şərtlə başqasına tapşırmaq olar ki, həmin şəxs məs`uliyyət hiss etmiş olsun, körpənin fiziki və psixoloji sağlamlığı qayğısına qalsın, onun hisslərini təhrik etsin. Zənnimcə, arabir körpədən uzaqlaşmaq lazımdır. Körpə üçün arabir başqaları ilə qalmaq faydalıdır. Bu ayrılığın müddəti körpənin yaşından və körpənin onunla qalmış adama münasibətindən asılıdır.
Sual: Körpəyə qulluğu kimə tapşırmaq olar?
Cavab: Körpənin fiziki ehtiyaclarını, demək olar ki, hamı tə`min edə bilər. Bizi daha çox körpənin psixoloji ehtiyacları narahat edir. Çünki psixoloji ehtiyaclar inkişaf zamanı körpənin şəxsiyyətinə daha çox tə`sir edir. Uşaq üçün seçilmiş dayə səmimi, ağıllı, təcrübəli, mehriban və ən mühümü körpəyə dost olmalıdır. Bu xüsusiyyətlərə malik insanı tanımaq çətin deyil. Yaxşı olar ki, dayəliyə yaramayan adamlar haqqında danışaq. Təmizlik məsələsində həddi aşıb ifrata varan adamlardan çəkinmək lazımdır. Çünki belə adamlar təmizliyi körpənin ruhi rahatlığından üstün tuturlar. Məsələn, sizə hakim olmaq istəyən nənələr üçün çox vaxt ana-övlad əlaqəsi mühüm görünmür. Qəmgin və zəif iradəli insanlar körpənin hisslərini lazımınca təhrik edə bilmir. Geniş dünyagörüşü, təcrübəsi, bu sahədə lazımınca mə`lumatı olanlar uyğun iş üçün heç də ən münasib hesab olunmur.
Dayə seçimində əsas me`yar sizin şəxsi hisslərinizdir. İlk aylarda körpəsini özü saxlamış və bu körpənin ehtiyaclarından xəbərdar analar münasib adamı asanlıqla tanıya bilirlər. Onlar hiss edirlər ki, nə vaxt və hansı müddətə körpəni başqasına tapşırmaq olar. Siz hiss edə bilərsiniz ki, körpəni e`tibar edəcəyiniz şəxs onun rahatlığını tə`min edə bilər, yoxsa yox. Ən mühüm nöqtə körpənin həmin şəxsə münasibətidir. Bütün uşaqcanlı adamlar körpələrdə xoş hisslər yaradır. Əksinə, körpələr uşaqcanlı olmayanlara mənfi reaksiya göstərirlər. Əgər körpəni tapşıracağınız şəxsə körpənin münasibəti şübhə doğurursa, bu şübhələrə biganə qalmayın.
Sual: Körpə öz valideynini ona qulluq edən başqalarından seçə bilirmi?
Cavab: Bəli, körpə onu ağuşuna alan, ona süd verən ananın səsinə, hətta qoxusuna adət edir. Körpə öz valideynini başqalarından çox tez fərqləndirir. Bə`zi körpələr dörd-beş aylığında, bə`ziləri isə daha tez valideynini tanıyır.
Unutmaq olmaz ki, ananın doğuşdan sonra körpədən müəyyən müddət uzaq düşməsi körpənin bu hissini puça çıxara bilər. Əgər körpəni gündə bir adam saxlasa, əlbəttə ki, o öz valideyninə yaxşı baxmayacaq. Bu məsələyə diqqətli olmaq lazımdır. Körpənin öz ata-anasını tanıması çox mühümdür. İlkin dönəmlərdəki valideyn-övlad münasibətləri körpənin gələcəkdə başqaları ilə münasibətlərinin əsasını təşkil edir. Uşaqlıqda valideynini yaxşı tanımayan körpələr gələcəkdə başqaları ilə münasibət qurmaqda çətinlik çəkirlər.
Sual: Uzun ayrılıqda valideyn-övlad münasibətləri üçün zərərlidirmi?
Cavab: Sözsüz ki, ayrılıq körpədə tə’sir qoyur. Amma bu tə`sirin dərəcəsi körpənin yaşından asılıdır. Müşahidələr göstərir ki, ilk iki ildə körpədən bir gecə ayrılmaq əsaslı çətinliklər yaradır. Mütəxəssislərin fikrincə bu yaşda valideyndən uzaq düşən körpənin yuxusu pozulur.
Bə`ziləri elə düşünürlər ki, körpə bu ayrılığı hiss etmir. Amma bu yanlış təsəvvürdür. Kiçik körpədə çox gizli qavrayış hissləri mövcuddur. Körpə dərk edə bilmir ki, siz onu tərk etdikdən sonra hökmən qayıdacaqsınız. Onun düşüncəsinə görə, görmədiyi insan artıq yoxdur. Sizin görünüb-görünməməyiniz onun üçün mühümdür. Nə qədər ki, körpənin təsəvvüründə “indi” və “sonra” anlayışlarının fərqi yoxdur, onu ayrılığa hazırlaya bilməzsiniz. Körpə bu məsələni anlayanadək onu bir gecə belə tək qoymaq xoşagəlməzdir. Çünki o bütün ayrılıqları həmişəlik bilir. Uzun ayrılıq onu qorxudur və o elə zənn edir ki, siz artıq mövcud deyilsiniz. Bu hiss körpəyə əzab verir.
Sual: Demək, mən heç vaxt körpəmdən ayrıla bilmərəm?
Cavab: Aydındır ki, siz alış-veriş üçün evdən çıxmalı, müxtəlif ehtiyaclarınızı ödəmək üçün körpənizdən uzaqlaşmalısınız. Amma bu ayrılıq uzun çəkməməlidir. Çünki sizinlə olmağa adət etmiş körpə ondan ayrıldığınız vaxt darıxır. Başqaları ilə qalmağa vərdiş etmiş körpə üçün valideynlə olmaq bir o qədər də fərq etmir. Məşğul ana üçün bu hal çox münasibdir. Amma belə analar körpəsi ilə yaxın bağlılıqdan məhrum olurlar.
Siz uşaqla gizlənqaç oynadığınız vaxt onun sizi tapa bilməməsindən necə iztirab keçirdiyinə diqqət edin. Yəqin ki, bu oyun sizə ləzzət verir. Sizi tapa bilməyən körpə mə`yus olur. Diqqət edin ki, o sizi tapdığı vaxt necə ürəkdən qəhqəhə çəkir. O, sizi itirdiyi vaxt inanmır ki, bir daha tapa biləcək. Amma siz qəfildən peyda olduqda onun sevinci yerə-göyə sığmır. Bu oyun körpəyə öyrədir ki, valideyn gözə görünmürsə də, o var və tezliklə görünəcək.
Körpənizdən ayrılmamağınızı tövsiyə etmək asandır. Amma, çətin ki, kimsə bu tövsiyəyə əməl edə bilsin. Amma unutmamalısınız ki, körpəni uzun müddət tərk etməyiniz xoşagəlməzdir.
Sual: Körpəni zəruri ayrılığa necə hazırlamaq olar?
Cavab: Körpənin daimi yaxınlığa ehtiyac duyduğu dövrdə harasa getməyə məcbur olduğunuz vaxt onu evdə qoymağınız yaxşıdır. Bundan əlavə, onu tanıdığı adamla qoymaq məsləhətdir. Sizinlə çox vaxt bir yerdə olan adam bu iş üçün daha münasibdir. Körpəni hansısa tanışın evində qoyduqda tanımadığı mühit onu daha çox sıxa bilər. Şəraitlər müxtəlif olduğu üçün qəti bir söz demək çətindir. Məsələn, ola bilər ki, körpə tanıdığı adamla başqa bir evdə özünü daha rahat hiss etsin. Əlbəttə ki, bu hal körpənin öz evinizdə tanımadığı adamla qalmasından daha yaxşıdır.
Əgər uşaq dil açıb danışırsa və deyilən sözləri başa düşürsə onu bir həftə əvvəldən söhbət vasitəsi ilə qarşıdakı səfərə hazırlamaq olar. Körpə kiminlə qalacağını və nə vaxt qayıdacağınızı bilərsə daha rahat olar. Sözsüz ki, xoşladığı adamla qalacağını bilən körpə bir o qədər də narahat olmur. Hətta o bu ayrılıqdan ləzzət də ala bilər. Amma uşaq xoşlamadığı adamla qalarsa və bu adam onun ehtiyaclarını tə`min etmək iqtidarında olmazsa körpənin narahatlığı labüddür.
Sual: İmkan varsa, körpəni özümlə aparmağım vacibdir?
Cavab: Bəli, məsləhət görürəm ki, imkan varsa, körpənizi özünüzlə aparın. Valideyni ilə birlikdə gəzib, təzə mənzərələr görən, yeni səslər eşidən körpə müxtəlif yerlərə və şəraitlərə adət edir. Hətta bir neçə aylıq körpə müxtəlif şəraitlərə adət edə bilir. Körpəlikdə müxtəlif mühitlər görən uşaq gələcəkdə də fərqli şəraitlərə dözümlü olur. Məsələn, tam sakitlikdə yatmağa adət etmiş körpə kiçik bir səsdən oyanır. Demək, körpəni özünüzlə aparmağınız onu narahatlıqdan qurtarmaqla yanaşı, ona qiymətli təcrübələr də qazandırır.
Amma özünüzlə apardığınız körpənin tamamilə yad bir mühitdə yad adamlarla qoymağa məcbur olacaqsınızsa, onu evdə qoyub getməyiniz daha yaxşıdır. Özünüzlə götürdüyünüz körpəni yad mühitdə tək qoymağa məcbur olduqda onu əvvəlcə həmin mühit və ona nəzarət edəcək şəxslə tanış etməlisiniz. Qoy bu söhbətlər sizi çaşdırmasın. Mən, sadəcə, körpəni özünüzlə götürməyin faydalı və zərərli cəhətlərini nəzərinizə çatdırmaq istədim. Körpəni tərk etməzdən qabaq müəyyən qədər vaxt sərf edib, onu yeni mühit və yeni adamlarla tanış etmək zəruridir.
Sual: Dayə haqqında fikriniz nədir?
Cavab: Maraqlıdır ki, avtomobil çilingəri axtaranlar dayə axtaranlardan daha ehtiyatlı hərəkət edirlər. Hansı ki, körpəyə pis dayə seçilərsə, bütöv bir cəmiyyətə güclü zərbə vurulmuş olar. Gələcək nəslin mədəniyyəti bu günkü körpələrə münasibətdən çox asılıdır. Bə`ziləri belə hesab edirlər ki, dayə seçimi bir o qədər də əhəmiyyətli deyil. Amma mənim qəti qənaətim budur ki, dayəliyə kimi gəldi qəbul etmək olmaz. Bə`zi dayələr bu işdə fövqəladə bilik və iste`dada malik olduğu halda, çox dayələr uyğun sahədən xəbərsizdirlər. Körpənin saatlarla ağlamasına məhəl qoymayan dayələr var. Hələ mən körpənin oyuna olan ehtiyacına laqeydlikdən danışmıram. Əgər körpə bir dayədən qorxursa, həmin dayəyə ikinci dəfə uşaq tapşırmaq olmaz. Hətta körpəni onun qorxduğu yaxın adamla təklikdə qoymaq zərərlidir.
Sual: Münasib dayəni necə seçmək olar?
Cavab: Uşaqcanlı, körpənin qəlbinə yatan dayə tapdıqdan sonra ona tapşırmalısınız ki, siz evdən çıxmazdan bir qədər əvvəl sizə gəlsin. Körpənin dayə ilə tanış olması üçün bir saata qədər vaxta ehtiyac var. Dayəliyə tanış adam seçsəniz daha yaxşı olar. Tanış tapılmasa, bir müddət təzə dayə ilə birlikdə uşaqla olun. Qoy, uşaq hiss etsin ki, dayə sizə yaxın adamdır. Ümumiyyətlə, körpə istənilən bir adamla tanış olarkən sizin orada olmağınız daha münasibdir. Ən azı ona görə ki, körpə həmin şəxsdən qorxarsa, siz onu sakitləşdirərsiniz. Unutmayın ki, körpənin hər hansı bir şəxsə münasibəti sizin həmin şəxsə münasibətiniz əsasında formalaşa bilər. Əgər körpə əmin olsa ki, siz müəyyən bir şəxsi bəyənirsiniz, çox ehtimal, o da həmin şəxsi bəyənəcək.
Bəzi valideynlər evdən çıxmağa tam hazırlaşdıqdan sonra dayəni qəbul edib, heç bir tanışlıqsız körpəni ona e`tibar edirlər. Bu hal sizin körpəniz üçün çox ağrılıdır və o, dayəni birbaşa sevinclə qəbul edə bilmir. Hətta bə`zi valideynlər evdən çıxmazdan əvvəl uşağı yatırtmağa çalışırlar ki, o, valideynin gedişini hiss etməsin. Bu çox pis haldır. Əgər körpə siz qayıdanadək oyanıb, evdə yad adam görərsə, çox narahat olar. Körpə elə anlaya bilər ki, yatmaq sizdən ayrılmaq deməkdir. Bu körpə növbəti dəfə yatmaqdan qorxa bilər. Körpənin belə reaksiyası tam məntiqidir və müşahidələr bu həqiqəti təsdiqləyir.
Sual: Körpənin uşaq bağçasına verilməsinə münasibətiniz necədir?
Cavab: Gündüzlər uşaqları himayəyə götürən bağçalar həm yaxşı ola bilər, həm də pis. Bu mərkəzlərdə körpələr qrup şəklində hərəkət etdirilir, onlar üçün kollektiv oyunlar və ilkin tə`lim-tərbiyə proqramları nəzərdə tutulur. Sözsüz ki, istənilən cür nəzarət nəzarətsizlikdən yaxşıdır. Amma unutmaq olmaz ki, həmin mərkəzlərdə gün uzunu körpəyə cavabdeh olan dayələr bə`zən bu işi yetərincə bacarmırlar.
Çox vaxt valideynlər elə zənn edirlər ki, uşaq bağçalarına yalnız dayəliyi tam bacaran adamlar işə götürülür. Bu fikir heç də həmişə doğru olmadığından əsas məs`uliyyəti öz üzərinizə götürün. Uşaq bağçası ailəni əvəz edə bilməz.
Uşaq bağçalarının başqa bir mühüm xüsusiyyəti də var. Bir çox analar körpəni yıxılmaqdan, adi hadisələrdən qorumaqda ifrata varırlar. Onlar əslində körpəni ətraf aləmin qəribəliklərini anlamaqdan məhrum edirlər. Adətən, belə körpələr uşaq bağçasına daha çox maraq göstərirlər.
Sual: Qadın həm işləyib, həm də layiqli ana ola bilərmi?
Cavab: Mümkündür. Amma işləməyə məcbur olmayan, əri tərəfindən ehtiyacları ödənən qadın ən azı ilk on ayda körpəsini saxlamalıdır. Əgər bu müddət ərzində ana körpəyə qulluğu özünə yeganə vəzifə bilsə, bu qərar həm onun özü, həm də körpəsi üçün faydalıdır. Əslində, hamı gözəl başa düşür ki, körpəyə qulluq özü mühüm bir iş, peşədir.
Mən əminəm ki, bu dövrdə ana bütün vaxtını körpəyə sərf edib, uşaq məktəbə getdiyi zaman onunla qədərincə məşğul olarsa, övladının mə`nəvi inkişafına dəyərli sərmayə qoymuş olur. Sözsüz ki, bu sərmayədən gələcəkdə böyük faydalar götürüləsidir. Övladınızın çətinliklərə müqavimət tutumu günbəgün artır, o başqaları ilə isti münasibət qurmağı öyrənir. Unutmayın ki, bu gün övladınıza sərf etdiyiniz hər dəqiqənin əvəzini gələcəkdə neçə qat artıq alacaqsınız. Çünki düzgün tə`lim-tərbiyə nəticəsində övlad daha tez müstəqilləşəcək, öz iste`dad və imkanlarını daha tez işə salacaq. Körpəyə münasibətdə hər bir diqqətsizlik gələcəkdə qat-qat artıq diqqət tələb edəcəkdir.
Ananın nə vaxt fəaliyyətə başlaması onun peşəsindən, iş yerindən, dayədən, ananın iş vaxtından, analıq məs`uliyyətini yerinə yetirmək üçün imkandan asılıdır.
Sual: İşləyən ana üçün hər hansı bir proqram mövcuddurmu?
Cavab: İşləməyə məcbur olan ana vaxtını elə tənzimləməlidir ki, günorta evə gəlib körpəsini yedirə bilsin. Bu qayda körpə 2,5-3 yaşına çatanadək davam etməlidir. Kiçik fasilələrdə uşağa baş çəkmək onu tənha qoymaqdan daha yaxşıdır. Belə olsa körpə daha az narahatçılıq keçirər. Əgər ayrılıq uzun sürməsə, hətta körpə də bu ayrılığa dözə bilər.
Çalışdığım xəstəxananın işçilərindən biri məndən soruşdu:” Körpəm artıq on aylıqdır. Həftədə üç gün işləsəm, necə olar?” Ona tövsiyə etdim ki, əgər gündə bir neçə saat körpəsi ilə ola bilsə, həftədə beş gün də işləyə bilər. Bu həm körpə, həm də valideyn üçün çox yaxşıdır. Belə proqram şərait yaradır ki, ana körpəsini görüb, onu yedirtsin.
Zənnimcə, idarə və təşkilatlar evdə körpəsi olan işçiləri üçün xüsusi proqram tənzimləməlidir. Hər bir işləyən ana müəyyən fasilələrlə işdən çıxıb, körpəsi ilə görüşməli, öz analıq vəzifələrini yerinə yetirməlidir. Amma qəribədir ki, idarə və təşkilatlar öz işçilərinin ailə vəziyyətlərinə diqqət göstərmirlər. Kişilər uzunmüddətli mə`zuniyyətlərə göndərilir, parçalanmış ailənin necə görüşəcəyi barədə qətiyyən düşünülmür. Əminəm ki, idarə və təşkilatlar uyğun ehtiyacları nəzərə alsalar, ailənin psixoloji sağlamlığı nizamlanar, eləcə də, iste`falarla az rastlaşarıq. İdarə və təşkilatlar mə`zuniyyətə göndərdikləri işçinin ailə ilə bağlı xərclərini də nəzərə almalıdırlar.
Əgər uşaq xəstələnirsə, bu xəstəlik işləyən ana üçün problemlər yaradır. Heç bir ana xəstə körpəsini tənha qoyub işə getmir. Bunu hiss edən uşaq özünü xəstəliyə vurur ki, anasından ayrılmasın. Uşaq öz daxili ehtiyacını ödəmək istəyir.
Ailənin dolanışığı üçün işləməyə məcbur olan bütün analar uyğun problemlərlə üzbəüzdürlər. Tövsiyə edirəm ki, hətta işdən qalmalı olsanız belə, övladlarınızı tənha buraxmayın.
Sual: Ana işləməyə məcburdursa, onu kim əvəz edə bilər?
Cavab: Başqaları uşağınızın yanında qala bilsə də, sizi əvəz edə bilməz. Ana işləyirsə, bu iş analıq vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə mane olmamalıdır. İşləyən analar iş rejimini elə qurmalıdırlar ki, gün ərzində bir neçə saat uşaqlarının yanında ola bilsinlər.
Təəssüf ki, bə`zi analar dolanışıq xərclərinin ağırlığından bütün günü işləməyə məcburdurlar. Onlar hiss və istəklərinə uyğun dayə seçməlidirlər. Ana üçün ən müqəddəs vəzifə övladının tərbiyəsidir. Bir müddət dayənin tərbiyə etdiyi uşaq yenidən ananın nəzarəti altına keçirsə, ana öz tərbiyə üsuluna üstünlük verməlidir.
Sual: Uşağı ata saxlaya bilərmi?
Cavab: Bəli! Amma maraqlıdır ki, uşaqlar haqqında yazılan əksər kitablarda atanın rolu qeyd olunmur. Beləcə, ata unudulur, onun uşağa münasibətdə funksiyaları məhdudlaşdırılır.
Hansı ki, atanın ailədə böyük rolu var. Ata da ana kimi ailədən ləzzət duyur. Yeni bir varlığa həyat vermək həyatın ən böyük təcrübələrindəndir. Atanın övlada tə`sir etmək, onu qorumaq, onun cəmiyyətdə yer tutmasına yardım göstərmək imkanları var. Övladın ataya məhəbbəti ata üçün misilsiz ləzzətdir.
Əksər atalar övladlarının xoş münasibətini müşahidə etdikdə rahatlıq tapırlar. Bu xüsusiyyət ata olmağın yalnız bir üstün cəhətidir. İnsan ata olmaqla öz uşaqlıq xatirələrini təkrarlamaq imkanı qazanır. Övladlar atalıq ləzzətini təcrübədən keçirmək üçün kişiyə verilmiş fürsətdir. Buna görə övladlara təşəkkür etmək lazımdır. Əfsus ki, bə`zi atalar bu fürsətdən yetərincə faydalanmırlar.
Bu xoşagəlməz hal bu günki mədəniyyətimizdən doğur. Cəmiyyətimizdə atalıq vəzifələrinə əhəmiyyət verilmir. Amma həyəcan təbili çalmağın vaxtıdır. Ana məhəbbətini dəyərli bildiyimiz kimi, ata məhəbbətini də dəyərli bilməliyik. Uşaqlar atanın məhəbbətindən, onun qucağında oynamaqdan, öpüşlərindən ləzzət alırlar. Üzümü bütün oxuculara tutub soruşuram: belə bir sevginin təbliği ilə rastlaşmısınızmı?
Bir sözlə, bizim cəmiyyətdə sözün əsil mə`nasında övlad atadan təcrid edilib. Guya, uşaq saxlamaq kişinin şəxsiyyətinə nöqsan gətirir. Əlbəttə ki, bu münasibət cəfəngiyyatdır. Hər bir ata övladına nəvaziş göstərməlidir. Hətta yaxşı ata azacıq ananı xatırladır.
Sözsüz ki, atanın vaxtı məhdud olduğu üçün o öz övladına lazımı qədər vaxt ayıra bilmir. Amma atanın az da olsa övladına ayırdığı vaxt çox dəyərlidir. Hətta az vaxt daha da şirin ola bilər.
Uşaq atası ilə təklikdə qalmaqdan ləzzət alır. Atanın öz övladlarını bir yerə yığıb onları gəzintiyə aparması böyük sevinc doğurur.Ümumiyyətlə, uşaqda öz valideynlərini ayrı-ayrılıqda tanımağa maraq var.
Sual: Atanın evdə olmaması hansı problemləri yarada bilər?
Cavab: Atasız uşaqlar üzərində aparılan elmi təhqiqatlar bu suala cavab verir. Müşahidələr göstərir ki, atadakı mehribanlıqla yanaşı güc və qüdrət xüsusiyyəti uşağın şəxsiyyətində daha tə`sirli olur. Qüdrətli ata tərbiyə prosesində daha müvəffəqdir. Ümumi fikir budur ki, uşağın cinsi tərbiyəsində atanın əvəzsiz rolu var. Atasız uşaq bir çox faydalı təcrübələrdən məhrumdur.
Araşdırmalar göstərir ki, uzun müddət ailədən uzaqlaşan ataların oğlan övladlarında qadın xüsusiyyətləri daha güclü olur. Bu xüsusiyyətlər ata evə qayıtdıqdan sonra da davam edir. Atadan ayrı yaşayan uşaqların əxlaq problemləri daha çoxdur. Onlar yalnız böyüklərlə yox, həm də öz yaşıdları ilə münasibət qurmaqda çətinlik çəkirlər. Körpəlikdə kişilik xüsusiyyətlərinin zəifliyi gələcəkdə kobud rəftara səbəb olur.
Maraqlıdır ki, kişilik qüdrəti zəif olan atanın evdə olub-olmaması bir o qədər də fərq etmir. Demək, söhbət fiziki üstünlükdən getmir. Bə`zən atanın evdə olmaması, evdə olub uşağa biganə qalmasından daha yaxşıdır. Hər hansı bir rolu oynaya bilməyən aktyor iste`dadlı bir aktyorun qarşısını alır.
Sual: Mənim övladım atasından hansı mə`lumatları toplaya bilər?
Cavab: Atanın öz övladına verə biləcəyi mə`lumat çoxdur. Övlad həyati dəyərlər haqqında zəruri bilikləri atadan alır. Atanın ana ilə rəftarını müşahidə edən övlad ərlik vəzifələrini öyrənir. Atanın başqa övladları ilə ünsiyyəti çox şeyi öyrədir. Əgər ailədə uşağın saxlanılmasında atanın rolu böyükdürsə, uşaq atadan bacı-qardaşlarına qulluq etməyi öyrənir. Uşaq daim sizin ona olan münasibətinizi araşdırır. Oğlan uşağı necə ata olmağı öyrənirsə, qız uşağı kişilərin necə varlıq olması ilə tanış olur. Atanın ana ilə münasibətləri qız övladın qadınlıq şəxsiyyətini formalaşdırır.
Övlad atanın hətta mahiyyəti qaranlıq olan xüsusiyyətlərindən də tə`sirlənir. Bə`ziləri öz ataları ilə az əlaqədə olduqlarından bu məsələyə daha çox diqqət yetirərək, öz övladlarına qarşı çox diqqətli olur və onlara kifayət qədər vaxt ayırırlar.
"Kaş valideynlərim biləydi!" kitabından

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
Əyləncə - insan pisixologiyasının ehtiyac duyduğu əsaslı məsələlərdən biridir. Hər bir fərd gündəlik həyatında fiziki fəaliyyəti ilə yanaşı, müəyyən bir zaman dairəsində istirahət və əylənmək üçün də yer ayırmalıdır. Əks təqdirdə, fiziki çalışmaların ağırlığı onun rühiyyəsinə mənfi təsir qoyacaq və onu davamlı şəkildə fəaliyyət göstərməsinin qarşısını alacaqdır. İnsan, bu təbii ehtiyacını sağlam əyləncələr əsasında təmin etməyə çalışmalıdır.
Belə olmadığı halda, mənfi xarakterli əylancələr ruhi iztirablar yaradacaq və insanları tədricən əmək fəaliyyətindən, çalışmadan uzaqlaşdıracaqdır. Bilmək lazımdır ki, səmərəli əyləncələr vaxtın məhv edilməsi deyil, bəlkə də fürsət çevrəsində olan zaman şəraitindən lazımi şəkildə istifadə etmək deməkdir.
Bu baxımdan da yeniyetmə və cavanlara müsbət və sağlam növlü əyləncə vasitələrini tanıtdırmalı, onların öz boş vaxtlarını şad və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinə çalışmalıyıq. Bu məqaləni yazmaqda hədəf, cavanların istirahət vaxtlarını dinin buyurduğu sağlam əyləncələr ətrafında həyata keçməsi üçün yönəldən bir addım atmaqdır.
İslam baxımından əyləncə


Qeyd edildiyi kimi, əyləncəyə maraq insanın təbii ehtiyaclarından sayılır. Və əlbəttə ki, insanın fitrətinə uyğun olan İslam dini, bu təbii ehtiyaca da laqeyd yanaşmamış və bir çox mənbələrdə bu mövzuya işarə etmışdir. Qurani-Kərimdə sırf əyləncəyə işarə edən bir ayə sezilmir. Amma «Yüsif» surəsinin 12-ci ayəsindən bu mövzuya aid mənanı əldə etmək olur. Ayədə Həzrət Yüsifin (ə) qardaşları, öz ataları Yaqub peyğəmbərdən (ə) Yüsifin də onlarla bərabər oynamaq və əylənməsi üçün göndərilməsini xahiş edirlər. Ayədə deyilir: «Sən onun (Yüsifin) bizimlə bərabər əyləncə və oynamaq üçün gəlməsinə icazə ver. Və həqiqətən biz onu qoruyacağıq».
Maraqlıdır ki, Yaqub (ə) övladlarının xahişinə cavab verməklə yanaşı, əməli şəkildə də Yüsifin onlarla getməsinə razı olur. Bu, heç bir sağlam təfəkkürün insanın fitri və təbii ehtiyaclarının ödənilməsini inkar edə bilməməsinə işarədir («Təfsiri-numünə» kitabından). Bu ayənin ətrafında bir neçə məqama işarə etmək münasib və zəruri olardı ki, bu da aşağıdakılardır: - uşaqların əyləncə etmələri valideynlərinin icazəsi (və göstərişi ) əsasında olmalıdır; - əyləncə və idman, eyni zamanda şeytanın insanları azdırmaq üçün istifadə etdiyi vasitələrdən biri olmuşdur. Necə ki, Yüsifin (ə) qardaşları əyləncə bəhanəsilə ona zərbə vurmaq istəyirdilər; - ayənin mənasından məlum olduğu kimi, bəzən cavanlar idman və əyləncə adı ilə haqq yolundan azdırılır, həqiqətdən uzaqlaşdırılırlar(«Təfsiri-nur» kitabından). Yəni, burada bir növ təhlili yanaşma zəruridir ki, meydana gələ biləcək fəsadlardan qorunmaq mümkün olsun. Bir çox rəvayət və hədislərdə də əyləncə və istirahət vaxtlarının şən keçməsinə işarə edilmişdir. Böyük İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: «Əylənin və sevinin. Mən dinimin sizə ağır olmasını istəmirəm» («Nəhcul-fəsahət», səh. 105, səh. 531). İmam Əlidən (ə) olan bir hədis isə Rəsuli-Əkrəmin (s) bu kəlamını necə də gözəl mənada tamamlayır. Belə ki, o Həzrət (ə) buyurur: «Mömin bir şəxsin həyatı üç bölümdə xülasələşir - günün bir qismini mənəviyyatla keçirərək Rəbbinə ibadət edir, bir qismini gündəlik tələbatını təmin etmək üçün çalışır, bir qismini isə halal ləzzətlərə aid edir» («Nəhcul-Bəlağə», qısa kəlamlar, səh. 390).
Bəs səmərəli əyləncə vasitələri hansılardır? İslam maarifinə nəzər saldıqda, Rəsuli-Əkrəmin (s) və məsum İmamların (ə) öz davamçılarına sağlam əyləncə növlərini nişan verdiklərinin şahidi oluruq. Qısaca şəkildə bir neçə numünəyə işarə etmək olar: -

Könül oxşayan təbiəti seyr etmək.

Allah Təalanın təbiətə verdiyi xusüsi gözəllik hamını məftun edir. Şəffaf şəlalələr, yam-yaşıl meşələr, mavi dalğalı dənizlər və s. insana yeni ruh və fərəh bağışlayır. Bu gözəl təbiəti seyr etməkdə olan insan, xoş mənzərələrdən zövq almaqla yanaşı, bunları yaradan Allahı da yada salır və təşəkkürlər edir. Tarixdə oxuyuruq: Bir gün İmam Əli (ə), Süffeynə tərəf hərəkət etdikdə, gözəl mənzərəsi olan «Bəliq» məntəqəsi onun fikrini özünə cəlb edir. Bu zaman o Həzrət (ə) qoşunlarına bu səfalı məntəqədə bir müddət dayanmalarını və əsrarəngiz təbiət qoynunda istirahət etmək əmrini verir. İmam Əlini (ə) qarşıda mühüm bir döyüş gözləməsinə baxmayaraq, döyüşçülərinin daha da ruhlanıb, quvvət tapması üçün bu təbiət gözəlliyindən faydalanmalarına göstəriş verir (Futuh ibn Əsəm Kufi, səh 512). Digər bir rəvayətdə isə İmam Əlidən (ə) belə nəql edirlər: «Bir gün Mədinədə çoxlu yağış yağdı. Səhralarda cəmlənən sular xoş mənzərələr yaratmışdı. O zaman Peyğəmbərlə (s) birlikdə təbiəti seyr etməyə çıxdıq» («Mənaqəbul - Faxirə»).

- Şən zarafatlaşmalar

Etik normalara riayət etmək şərtilə gülmək və ya digərlərini güldürməyin heç bir nöqsanı yoxdur. Bəlkə də bu iş normal əyləncə vasitələrindən biri sayılır. İslam peyğəmbəri (s) buyurur: «Mən də (dostlarla) zarafat edirəm. Amma bu əməl yersiz və batil söz deyilməsinə səbəb olmur».
Digər bir hədisdə deyilir ki, «Peyğəmbərin (s) üzündə həmişə təbəssüm olar, möminlərlə şən zarafatlar edərdi» (Cameus-Sadat).
Allahın Rəsulu (s) bir qoca qadına üz tutub buyurdu: «Qoca olan kəslər cənnətə daxil olmazlar». Qadın narahat olaraq dedi: «Ya Rəsuləllah (s)! Mən cənnətə daxil olmaram?»
O Həzrət (s) üzündə təbəssüm olduğu halda buyurdu: «Hamı cavan olduğu halda cənnətə daxil olacaqdır».

İdman oyunları normal əyləncə vasitəsidir.

Cavan və yeniyetmələrin idman oyunlarına isti maraq göstərməsi və idman növləri ilə sıx əlaqəsi normal bir durumdur. Belə ki, idmanın insan sağlamlığında əvəzedilməz rolu danılmaz bir faktdır. Bir yöndən, sağlamlığın təminatçısı olan idman, digər baxımdan əsl əyləncə vasitəsidir. İslam dinində də idman və sağlamlıq böyük məqam kəsb etməkdədir. Qurani-Kərimdə də uşaqların idmana həvəsləndirilməsi tövsiyə edilmişdir. İslam Peyğəmbəri (s) və İmamlar (ə) tərəfindən xatırlanmış hədislərə diqqət yetirdikdə, onların necə də bu mövzuya əhəmiyyət verməsinin şahidi oluruq. Hədislərdə idman növlərindən üzgüçülük, ox atmaq, cıdır, ağırlıq qaldırma, güləş, qaçış və sairəyə işarə edilmişdir. Xatırlamaq lazımdır ki, günümüzdə idman növləri kimi tanınan bir çox oyunlar da (futbol, voleybol, baksetbol və s.) əyləncə vasitələri kimi faydalıdıir.

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Artıq bu günkü günümüzdə televiziya bir informasiya vasitəsi kimi, geniş formada evlərə nüfuz etmiş və ailələrin gündəlik vaxtının böyük bir hissəsini özünə həsr etmişdir. Belə ki, bir çox ailələrdə televizordan istifadə vaxtı altı saatı keçmiş və hətta bəzi ailələrdə bu informasiya vasitəsi ailələrin, xüsusən uşaq və yeniyetmələrin əyləncə vasitəsinə çevrilmişdir.
Televiziyanın bir çox cəhətdən faydaları barədə danışmaq zənnimcə yersizdir və bu bəhsimizdən kənardır. İstəyirik siz əzizlərə televiziyanın gələcəyimiz olan uşaqlarımıza, yeniyetmələrimizə hansı zərərlər vurduğunu imkan həddində açıqlayaq ki, sonradan peşmançılıq çəməyək.
Televizordan düzgün istifadə vaxtlarının müəyyən edilməməsi, bir çox mənfi təsirlərə səbəb ola bilər ki, bu məsələ valideynlərin diqqət mərkəzində durmalıdır. Uşaqların tez bir zamanda təsir altına düşmələri və televiziya vasitəslə yayımlanan proqramları düzgün təhlil edə bilməmələrini nəzərə aldıqda, onların bir çox yaşlarına uyğun olamayan psixoloji gərginliklərini inkar etmək olmaz. Beləliklə biz burada müəyyən qədər də olsa televiziya proqramlarının bəzi mənfi xüsusiyyətlərinə toxunacaq və yeri gəldikcə, bu problemlərdən çıxış yollarına da işarə edəcəyik.

Televiziyanın mənfi təsirləri

Bəzi mütəxəssislərin fikrincə elmi məzmunu olmayan və sırf əyləncə xarakteri daşıyan verilişlər uşaqların zehni fəaliyyətlərini zəiflədir və onların yaradıcılıq duyğularını əllərindən alır. Həmçinin, televiziya çox vaxt qiymətli saatların bihudə keçməsinə gətirib çıxarır və uşaqların tərəqqisinə səbəb ola biləcək mütaliə, maraqlı oyunlar, idman və məktəbdən xaric fəaliyyətlərin qarşısını alır.
Los Ancels universitetinin müəllimi, professor Vaksmen deyir:
“Heç bir şübhə yoxdur ki, televizor ekranlarından yayılan elektoromaqnit dalğaları insan orqanizminə ciddi surətdə mənfi təsir göstərir. Bu qısa dalğalar televizor, radioqəbuledici və digər elektrik avadanlıqları vasitəslə yayılır. Bunun ilk təsirləri kimi baş ağrısı, baş gicəllənməsini göstərmək olar. Bu, tədricən insanda təfəkkür qüvvəsinin zəifləməsinə, qan təzyiqinin pozulmasına və iztirabların artmasına gətirib çıxarır. Bundan başqa, bu dalğalar əsəb sisteminə də mənfi təsir göstərir və müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur”.
Doktor Karl isə yazır: “Radioqəbuledici, televizor və münasib olmayan idman növləri uşaqların ruhiyyəsini sarsıdır”.
Əgər bir şəxs 40 yaşından etibarən gün ərzində bir saat yarım televizior proqramlarına tamaşa edərsə, 60 yaşında kitab oxumaq bacarığını əldən verəcək, oxuduğu mövzular yaxşı yadında qalmayacaq və məlumatları təhlil və tətbiq edə bilməyəcək. Əgər bir uşaq 18 aylığından televizor tamaşaçısı olub 3 yaşınadək adət edərsə, məlumdur ki, bu ona nə kimi təsirlər göstərəcəkdir. 1975-ci ildə Qərbi Almaniyada müəllimlərin 80%-i vaxtından qabaq təqaüdə çıxmağa səy edirmiş. Buna səbəb şagirdlərdə ruhi pozuntuların çoxalması, diqqətsizlik və dərsi tam qavraya bilməməkləri olmuşdur.

Mənfi xarakterli filmlər

Televiziya vasitəslə yayımlanan namünasib filmlər (qətl, ölüm, oğurluq, başqalarına işgəncə və s.) tez bir zamanda uşaqların əxlaq və davranışlarında özünün mənfi təsirlərini əks etdirir.
İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, belə filmlər uşaqların həssas, zərif ruhlarını güclü şəkildə təhrik edir və onlarda ruhi və cismi iztirablar yaradır, qəflətən qorxu və həyacan keçirirlər ki, bu kimi hallar bəzən uşaqların başağrı, başgicəllənmə, huşdangetmə kimi xəstəliklərə də tutulmalarına gətirib çıxarır.
Digər tərəfdən belə filmlərin ictimai zərərlərinə də biganə qalmaq olmaz. Pak və məsum uşaqlar belə filmlərə tamaşa etdikcə, filmin “qəhrəman”larına təqlid etməyə çalışır və hətta onlarda cinayətə əl atma hissləri də baş qaldırır.
Neçə il bundan əvvəl cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş 18 yaşlı kollec tələbəsi bir - çox cinayətlərə əl atmasının səbəbinin televiziyada göstərilən mənfi xarakterli filmlər olduğunu söylədi. Bir kino aktyorunun uşağını ölümlə hədələyib 150 min dollar istəyən bu müttəhim məhkəmə qarşısında belə etiraf etdi: “Kimisə ölümə hədələyib pul almağa maraq hissi məndə belə filmlərə tamaşa etməyim nəticəsində yaranmışdı”.
Polis də öz növbəsində cavanlar arasında bu sayaq filmləri seyr edib, müxtəlif cinayətlərə əl atmalarının çoxaldığını vurğuladı.

Fəsad və iffətsizliyi təbliğ edən filmlər

Artıq son zamanlarda dəb şəkilini almış, hətta bəziləri üçün adiləşmiş iffətə zidd olan film və seriyalar, eləcə də digər proqramlar təəssüf ki, az bir qrupdan savayı heç kəsi narahat etmir.
Çox zaman valideyn ailədə uşaqların yanında danışmaq istədikdə söhbətinə hədd qoyur və sözlərinin uşaqlara mənfi təsir bağışlamasından ehtiyatlanır. Bundan başqa biz gündəlik həyatımızda böyüklə kiçik arasında fərq qoyuruq. Bu səbəbdən “böyüklük çağı” uşaqlar üçün sirli, müəmmalı bir aləmə sayılır. Amma indiki zamanımızda isə bunlara riayət etməməyimiz ucbatından təəssüflər olsun ki, aradan həya pərdələrini götürür, böyüklərin tamaşa etdiyi film və seriyalara uşaqlar da çox asanlıqla tamaşa edirlər. Böyüklərin tamaşa etdiyi filmlər dedikdə məqsədim müsəlman əxlaqına zidd filmlər deyildir. Onların hökmü aydındır. Söhbət körpələrimizin yaş və dərk səviyyəsi ilə münasib olmayan verilişlərdən, filmlərdən gedir.
Telviziyadan efirə verilən əxlaqi normalara sığmayan bəzi filmlər uşaqların əxlaqına kəskin zərbə vurur, onlarda vaxtsız cinsi hisslərin oyanmasına gətirib çıxarır.
Əgər valideynlər övladlarının onlara hörmət etmələrini, tərbiyəli böyümələrini istəyirlərsə, ilk növbədə onları başa düşəcəkləri tərzdə, mehribanlıqla belə proqramlara baxmaqdan çəkindirməlidirlər.

Valideynlərə məsləhət

Əziz valideynlər, siz aşağıda sadalanan metodlardan istifadə etməklə uşaqlarınızı qeyd etdiyimiz təhlükələrdən amanda saxlaya bilərsiniz:
1. Uşaqlarınızın baxdığı filmlərə nəzarət edin və bu verilişlərin bəzilərinə onlarla birlikdə tamaşa edin. Belə olan halda siz onlarda yaranan suallara cavab verə biləcək və onların göstərilən proqramları düzgün şəkildə başa düşmələrinə kömək etmiş olacaqsınız. Xatırlayın ki, siz özünüz də bir zaman öz valideynlərinizdən bilmədiklərinizi öyrənmisiniz. Daha layiqli deyilmi ki, balalarımız bilmədikləri sualların cavabını özgələrdən deyil, məhz bizim özümüzdən öyrənsinlər?!
2. Televiziya proqramlarının vaxtını məhdudlaşdırın. Televizoru uşaqların yataq otağında yerləşdirməyin.
3. Uşaqlarınıza xatırladın ki, doğrudur ki, filmdə aktyor yaralanmır və ölmür, amma real həyatda belə hallar ağır hadisələr və bəzən ölümlə nəticələ bilər.
4. Televizorda ruhi gərginlik yaradan səhnələr göstərildikdə ya kanalı əvəz edin, ya da televizoru söndürün. Bu növ səhnələrin nə kimin problemlər yaratdığını uşaqlara onların qavraya biləcəkləri şəkildə başa salın.
5. Uşaqların yanında oğurluq, ölüm, qətl kimi hadisələrdən geniş söhbət açmayın və hər hansı bir çətinliyin həll olunmasında bu yolun ən pis vasitə olduğunu vurğulayın.
6. Uşaqlarınızı televiziyanın elmi, dini və idman verilişlərinə baxmağa təşviq edin və bu yolla uşaqlarınıza televiziyadan düzgün şəkildə istifadəni öyrədin.
7. Bir çox proqramların seçimində uşaqlarınıza kömək edin.
8. Birlikdə maraqlı bir filmə baxdıqdan sonra birgə əyləşib onun yaşına uyğun şəkildə həmin filmin zəif və güclü cəhətlərini təhlil edin. Bu onlarin təfəkkür qüvvəsinin güclənməsinə səbəb olacaqdır.
9. Uşaqlar televiziyaya tamaşa etdikləri zaman başqa bir işə məşğul olmamalı, həmçinin, mütaliə üçün də elə yer seçilməlidir ki, bir şey onların diqqətinin yayındırmasın. Yemək zamanı, ailənin bir-birinin kənarında oturduğu saatdır. Belə vaxtlarda televizoru söndürməyiniz gərəkdir.
10. Unutmayın ki, sizin rəftarınız uşaqlarınız üçün ən təsirli məktəbdir.

İstifadə edilmiş mənbələr:

“İslami mənbələrdə psixoloji inkişaf”
Suzan, “Uşaqların həyatında mütaliə və televizor”
“İslam məktəbi” birinci sayı
“İslam məktəbi” üçüncü sayı
“Posteman” jurnalı
“Ailə usulları” İ. Əmini
“familyrun.com” və “tebyan.org”

Niyam Aqil

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Artıq bu günkü günümüzdə televiziya bir informasiya vasitəsi kimi, geniş formada evlərə nüfuz etmiş və ailələrin gündəlik vaxtının böyük bir hissəsini özünə həsr etmişdir. Belə ki, bir çox ailələrdə televizordan istifadə vaxtı altı saatı keçmiş və hətta bəzi ailələrdə bu informasiya vasitəsi ailələrin, xüsusən uşaq və yeniyetmələrin əyləncə vasitəsinə çevrilmişdir.
Televiziyanın bir çox cəhətdən faydaları barədə danışmaq zənnimcə yersizdir və bu bəhsimizdən kənardır. İstəyirik siz əzizlərə televiziyanın gələcəyimiz olan uşaqlarımıza, yeniyetmələrimizə hansı zərərlər vurduğunu imkan həddində açıqlayaq ki, sonradan peşmançılıq çəməyək.
Televizordan düzgün istifadə vaxtlarının müəyyən edilməməsi, bir çox mənfi təsirlərə səbəb ola bilər ki, bu məsələ valideynlərin diqqət mərkəzində durmalıdır. Uşaqların tez bir zamanda təsir altına düşmələri və televiziya vasitəslə yayımlanan proqramları düzgün təhlil edə bilməmələrini nəzərə aldıqda, onların bir çox yaşlarına uyğun olamayan psixoloji gərginliklərini inkar etmək olmaz. Beləliklə biz burada müəyyən qədər də olsa televiziya proqramlarının bəzi mənfi xüsusiyyətlərinə toxunacaq və yeri gəldikcə, bu problemlərdən çıxış yollarına da işarə edəcəyik.

<CENTER><B>Televiziyanın mənfi təsirləri</B></CENTER>

Bəzi mütəxəssislərin fikrincə elmi məzmunu olmayan və sırf əyləncə xarakteri daşıyan verilişlər uşaqların zehni fəaliyyətlərini zəiflədir və onların yaradıcılıq duyğularını əllərindən alır. Həmçinin, televiziya çox vaxt qiymətli saatların bihudə keçməsinə gətirib çıxarır və uşaqların tərəqqisinə səbəb ola biləcək mütaliə, maraqlı oyunlar, idman və məktəbdən xaric fəaliyyətlərin qarşısını alır.
Los Ancels universitetinin müəllimi, professor Vaksmen deyir:
“Heç bir şübhə yoxdur ki, televizor ekranlarından yayılan elektoromaqnit dalğaları insan orqanizminə ciddi surətdə mənfi təsir göstərir. Bu qısa dalğalar televizor, radioqəbuledici və digər elektrik avadanlıqları vasitəslə yayılır. Bunun ilk təsirləri kimi baş ağrısı, baş gicəllənməsini göstərmək olar. Bu, tədricən insanda təfəkkür qüvvəsinin zəifləməsinə, qan təzyiqinin pozulmasına və iztirabların artmasına gətirib çıxarır. Bundan başqa, bu dalğalar əsəb sisteminə də mənfi təsir göstərir və müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur”.
Doktor Karl isə yazır: “Radioqəbuledici, televizor və münasib olmayan idman növləri uşaqların ruhiyyəsini sarsıdır”.
Əgər bir şəxs 40 yaşından etibarən gün ərzində bir saat yarım televizior proqramlarına tamaşa edərsə, 60 yaşında kitab oxumaq bacarığını əldən verəcək, oxuduğu mövzular yaxşı yadında qalmayacaq və məlumatları təhlil və tətbiq edə bilməyəcək. Əgər bir uşaq 18 aylığından televizor tamaşaçısı olub 3 yaşınadək adət edərsə, məlumdur ki, bu ona nə kimi təsirlər göstərəcəkdir. 1975-ci ildə Qərbi Almaniyada müəllimlərin 80%-i vaxtından qabaq təqaüdə çıxmağa səy edirmiş. Buna səbəb şagirdlərdə ruhi pozuntuların çoxalması, diqqətsizlik və dərsi tam qavraya bilməməkləri olmuşdur.

<CENTER><B>Mənfi xarakterli filmlər</B></CENTER>

Televiziya vasitəslə yayımlanan namünasib filmlər (qətl, ölüm, oğurluq, başqalarına işgəncə və s.) tez bir zamanda uşaqların əxlaq və davranışlarında özünün mənfi təsirlərini əks etdirir.
İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, belə filmlər uşaqların həssas, zərif ruhlarını güclü şəkildə təhrik edir və onlarda ruhi və cismi iztirablar yaradır, qəflətən qorxu və həyacan keçirirlər ki, bu kimi hallar bəzən uşaqların başağrı, başgicəllənmə, huşdangetmə kimi xəstəliklərə də tutulmalarına gətirib çıxarır.
Digər tərəfdən belə filmlərin ictimai zərərlərinə də biganə qalmaq olmaz. Pak və məsum uşaqlar belə filmlərə tamaşa etdikcə, filmin “qəhrəman”larına təqlid etməyə çalışır və hətta onlarda cinayətə əl atma hissləri də baş qaldırır.
Neçə il bundan əvvəl cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş 18 yaşlı kollec tələbəsi bir - çox cinayətlərə əl atmasının səbəbinin televiziyada göstərilən mənfi xarakterli filmlər olduğunu söylədi. Bir kino aktyorunun uşağını ölümlə hədələyib 150 min dollar istəyən bu müttəhim məhkəmə qarşısında belə etiraf etdi: “Kimisə ölümə hədələyib pul almağa maraq hissi məndə belə filmlərə tamaşa etməyim nəticəsində yaranmışdı”.
Polis də öz növbəsində cavanlar arasında bu sayaq filmləri seyr edib, müxtəlif cinayətlərə əl atmalarının çoxaldığını vurğuladı.

<CENTER><B>Fəsad və iffətsizliyi təbliğ edən filmlər</B></CENTER>

Artıq son zamanlarda dəb şəkilini almış, hətta bəziləri üçün adiləşmiş iffətə zidd olan film və seriyalar, eləcə də digər proqramlar təəssüf ki, az bir qrupdan savayı heç kəsi narahat etmir.
Çox zaman valideyn ailədə uşaqların yanında danışmaq istədikdə söhbətinə hədd qoyur və sözlərinin uşaqlara mənfi təsir bağışlamasından ehtiyatlanır. Bundan başqa biz gündəlik həyatımızda böyüklə kiçik arasında fərq qoyuruq. Bu səbəbdən “böyüklük çağı” uşaqlar üçün sirli, müəmmalı bir aləmə sayılır. Amma indiki zamanımızda isə bunlara riayət etməməyimiz ucbatından təəssüflər olsun ki, aradan həya pərdələrini götürür, böyüklərin tamaşa etdiyi film və seriyalara uşaqlar da çox asanlıqla tamaşa edirlər. Böyüklərin tamaşa etdiyi filmlər dedikdə məqsədim müsəlman əxlaqına zidd filmlər deyildir. Onların hökmü aydındır. Söhbət körpələrimizin yaş və dərk səviyyəsi ilə münasib olmayan verilişlərdən, filmlərdən gedir.
Telviziyadan efirə verilən əxlaqi normalara sığmayan bəzi filmlər uşaqların əxlaqına kəskin zərbə vurur, onlarda vaxtsız cinsi hisslərin oyanmasına gətirib çıxarır.
Əgər valideynlər övladlarının onlara hörmət etmələrini, tərbiyəli böyümələrini istəyirlərsə, ilk növbədə onları başa düşəcəkləri tərzdə, mehribanlıqla belə proqramlara baxmaqdan çəkindirməlidirlər.

<CENTER><B>Valideynlərə məsləhət</B></CENTER>

Əziz valideynlər, siz aşağıda sadalanan metodlardan istifadə etməklə uşaqlarınızı qeyd etdiyimiz təhlükələrdən amanda saxlaya bilərsiniz:
1. Uşaqlarınızın baxdığı filmlərə nəzarət edin və bu verilişlərin bəzilərinə onlarla birlikdə tamaşa edin. Belə olan halda siz onlarda yaranan suallara cavab verə biləcək və onların göstərilən proqramları düzgün şəkildə başa düşmələrinə kömək etmiş olacaqsınız. Xatırlayın ki, siz özünüz də bir zaman öz valideynlərinizdən bilmədiklərinizi öyrənmisiniz. Daha layiqli deyilmi ki, balalarımız bilmədikləri sualların cavabını özgələrdən deyil, məhz bizim özümüzdən öyrənsinlər?!
2. Televiziya proqramlarının vaxtını məhdudlaşdırın. Televizoru uşaqların yataq otağında yerləşdirməyin.
3. Uşaqlarınıza xatırladın ki, doğrudur ki, filmdə aktyor yaralanmır və ölmür, amma real həyatda belə hallar ağır hadisələr və bəzən ölümlə nəticələ bilər.
4. Televizorda ruhi gərginlik yaradan səhnələr göstərildikdə ya kanalı əvəz edin, ya da televizoru söndürün. Bu növ səhnələrin nə kimin problemlər yaratdığını uşaqlara onların qavraya biləcəkləri şəkildə başa salın.
5. Uşaqların yanında oğurluq, ölüm, qətl kimi hadisələrdən geniş söhbət açmayın və hər hansı bir çətinliyin həll olunmasında bu yolun ən pis vasitə olduğunu vurğulayın.
6. Uşaqlarınızı televiziyanın elmi, dini və idman verilişlərinə baxmağa təşviq edin və bu yolla uşaqlarınıza televiziyadan düzgün şəkildə istifadəni öyrədin.
7. Bir çox proqramların seçimində uşaqlarınıza kömək edin.
8. Birlikdə maraqlı bir filmə baxdıqdan sonra birgə əyləşib onun yaşına uyğun şəkildə həmin filmin zəif və güclü cəhətlərini təhlil edin. Bu onlarin təfəkkür qüvvəsinin güclənməsinə səbəb olacaqdır.
9. Uşaqlar televiziyaya tamaşa etdikləri zaman başqa bir işə məşğul olmamalı, həmçinin, mütaliə üçün də elə yer seçilməlidir ki, bir şey onların diqqətinin yayındırmasın. Yemək zamanı, ailənin bir-birinin kənarında oturduğu saatdır. Belə vaxtlarda televizoru söndürməyiniz gərəkdir.
10. Unutmayın ki, sizin rəftarınız uşaqlarınız üçün ən təsirli məktəbdir.

<B>İstifadə edilmiş mənbələr:</B>

“İslami mənbələrdə psixoloji inkişaf”
Suzan, “Uşaqların həyatında mütaliə və televizor”
“İslam məktəbi” birinci sayı
“İslam məktəbi” üçüncü sayı
“Posteman” jurnalı
“Ailə usulları” İ. Əmini
“familyrun.com” və “tebyan.org”

<B>Niyam Aqil</B>