Yazarlar

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Ömür ən dəyərli investisiyadır


İnvestorun hər hansı bir layihəyə  yatırım yatızdırmaqdan hədəfi əlində olan dəyərləndirərək, ondan daha çox qazanc və gəlir  əldə etməkdir. Amma insan bir çox hallarda ən böyük investisiyası olan ömürdən qəflət edir. Ömür insan üçün əvəzolunmaz investisiya hesab olunur. Ömürü başqa investisiyalarla fərqləndirən cəhət, ondan bir dəfə istifadə etmək şansının olmasıdır. Başqa investisiyaları istifadə etmədiyin təqdirdə, yenidən mövcud olan imkanları dəyərləndirərək yeni bir yatırım etmək olar. Amma ömürdən istifadə etmədiyin təqdirdə artıq yenidən tələf olunmuş fürsəti qaytarmaq mümkün deyil.
Hz Muhəmməd (s) ömürün necə dəyərli bir investisiya olmasını çatdırmaq məqsədiylə, ona ən yaxın olan şəxsiyyətələrdən birinə, Əbuzər Qəffariyə tövsiyəsində, Ömürnə və keçən günlərinə qarşı paxıl olmaqı, mənasız xəyal və arzularla vaxtını tələf etməməyi, bugünü və bu anını lazımınca qiymətləndirməyi, sabah olub-olmayacağını qeyd edir.
İslam peyğəmbərinin dərin bir mənanı ifadə edən bu kəlamı, insanın ömürnə qarşı, yaşadığı günlər və saatlara xususi diqqət ayırmağa çağırır. Dahi filosof və riyaziyyatçı Nəsirəddin Tusinin şagirdilərindən biri öz xatirəsində, Nəsirəddin Tusinin ömürnə, yaşadığı saat və anlarına qarşı necə bir xususi diqqət ayırdığını, bir saniyəsini belə lazımsız, müvəffəqiyyətinə maneə yaradacaq işlərə sərf etmədiyini qeyd edir.
Bir insan istər fərdi və istərsə ictimai həyatında hər hansı bir şəxsiyyət olub, səmərəli bir mövqedən çıxış etmək istədiyi təqdirdə, gərək müəyyən hədəf üçün yaşasın və bu hədəfin reallaşması üçün ömürnü lazımınca qiymətləndirərək, hər saatından səmərəli bir formada bəhrələnsin.
Bəşər Məmmədov
Mənbə: Hikmət və məsləhətlər
İslammektebi.org

About the Author

Bəşər Məmmədov

More articles from this author